Korzyści kliniczne osiągnięte przy pomocy zmodyfikowanych pektyn cytrusowych u chorych z zaawansowanymi złośliwymi guzami nowotworowymi


Jednym z bardziej interesujących badań klinicznych jest badanie niemieckie przeprowadzone w 2002 i 2003 roku, do którego wybrano 49 chorych z różnymi złośliwymi guzami nowotworowymi. Zostali oni wcześniej zakwalifikowani przez medycynę konwencjonalną do leczenia wyłącznie paliatywnego (leczenie głównie przeciwbólowe, zmniejszające cierpienie) z powodu nieskuteczności stosowanego u nich dotychczas leczenia chirurgicznego, chemioterapii i/lub radioterapii.
Badanie przeprowadzono więc na ludziach, których choroba nowotworowa została uznana za niemożliwą do wyleczenia metodami konwencjonalnymi.
Protokół tych badań był zatwierdzony przez miejscową komisję etyczną oraz przeprowadzono je zgodnie z prawem niemieckim dotyczącym stosowania leków i Deklaracją Helsińską (ustalającą zasady badań medycznych na ludziach).
Skupiono się przede wszystkim na obserwacji tego, jak zmodyfikowane pektyny cytrusowe wpływają u badanych osób na jakość ich życia, zdolność do wykonywania codziennych czynności życiowych oraz ich wagę ciała i ból związane z rakiem.
Interpretacja wyników badań nie była prosta, co związane było przede wszystkim z bardzo poważnym stanem ogólnym badanych osób. Rzutowało to na ich trudną współpracę z naukowcami i niełatwy do ustalenia poziom przestrzegania przez chorych protokołu badań.
Badacze uzyskali mimo to obiecujące wyniki wskazujące na to, że zmodyfikowane pektyny cytrusowe mają pozytywny wpływ na stan kliniczny i jakość życia chorych z bardzo zaawansowanymi złośliwymi guzami nowotworowymi.
U pewnej istotnej grupy tych ludzi poprawiono ich stan ogólny. U jednego z chorych na zaawansowanego raka prostaty z przerzutami zaobserwowano bardzo wyraźną poprawę ogólnego stanu klinicznego, poprawę jakości życia i zmniejszenie bólu, czemu odpowiadał spadek PSA o 50% (po 16 tygodniach stosowania zmodyfikowanych pektyn cytrusowych).
Udało się też ustalić, że stosowanie tego suplementu diety było dobrze tolerowane i bezpieczne. Jeden chory z rakiem wątroby przerwał badania z powodu uporczywego świądu skóry. Wszyscy pozostali tolerowali terapię bez poważniejszych działań ubocznych.
Nie wiadomo, jaki wpływ miało opisywane badanie kliniczne na długość życia badanych chorych lub miałoby długotrwałe rzetelne podawanie zmodyfikowanych pektyn cytrusowych.
Badanie było zbyt krótkie w czasie w celu wyciągnięcia takich wniosków.
Nie wiadomo też, jakie znaczenie miał rodzaj zastosowanego suplementu.
Szwajcarski preparat stosowany przez badaczy niemieckich w tamtym czasie (2002-2003 rok) miał stopień estryfikacji do 20%, kiedy obecnie produkowany amerykański Pectasol-C doktora Eliaza posiada stopień estryfikacji poniżej 10% i najprawdopodobniej jest lepszy pod każdym względem.
Niewątpliwie interesujące byłyby rezultaty podobnego i przeprowadzonego na większą skalę badania przy pomocy Pectasolu-C, który naszym zdaniem jest preparatem zmodyfikowanych pektyn cytrusowych o najlepszych parametrach chemicznych, fizycznych i w związku z tym ma największy oczekiwany efekt biologiczny.Opracowane przez dietmoderators.com na podstawie:

Clinical Medicine: Oncology 2007:I 73-80
Clinical Benefit in Patients with Advanced Solid Tumors Treated with Modified Citrus Pectin: A Prospective Pilot Study.
Marc Azémar1, Bernd Hildenbrand1, Brigitte Haering1, Manfred E. Heim2 and Clemens Unger1
1Department of Clinical Oncology at the Tumor biology Center at the Albert-Ludwigs-University in Freiburg, Germany. 2Sonnenberg-Klinik, Bad Sooden-Allendorf, Germany.