Arginina
Arginina jest prekursorem (związkiem chemicznym, z którego powstaje inny związek chemiczny w wyniku procesów biochemicznych organizmu) tlenku azotu, który jest syntetyzowany w organiźmie przez komórki śródbłonka naczyniowego.
Najczęściej dostępną w sprzedaży formą tego aminokwasu jest L-Arginina, która jest także jego naturalnie występującą formą.

W 1998 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny przyznano
"za odkrycia dotyczące tlenku azotu jako cząsteczki przekazującej sygnały w układzie sercowo-naczyniowym" [3].
Komórki śródbłonka naczyń krwionośnych produkują tą naturalnie występującą substancję chemiczną i ta produkcja jest coraz mniejsza podczas procesu starzenia się. Może też być niewystarczająca w młodym wieku z powodów genetycznych lub niedoborów dietetycznych.

Tlenek azotu jest substancją autokrynną i parakrynną, której znaczenie dla organizmu jest przede wszystkim związane z jego działaniem relaksującym (rozkurczającym) naczynia krwionośne oraz hamującym aktywację (zlepianie się) płytek krwi i proliferację komórek mięśni gładkich. Tlenek azotu reguluje również przyleganie (adhezję) monocytów i leukocytów, jest przydatny w mechanizmach kontroli naczyniowego stresu oksydacyjnego i uczestniczy w regulacji ekspresji genów (sposobu w jaki działają geny) [4].
Zanim wiadomo było, że to tlenek azotu, substancję tą określano jako śródbłonkowy czynnik rozluźniający (EDRF – Endothelium-derived relaxing factor).
Arginina, która jest prekursorem tlenku azotu, jest używana w organiźmie do produkcji Kreatyniny (potrzebnej do skurczu mięśni) [1].

Do niedawna uważano, że w przypadku niedoboru Argininy w diecie organizm może wyprodukować ją w ilości wystarczającej do utrzymania zdrowia.
Jednak najnowsze badania sugerują, że ilość tego aminokwasu którą nasze ciało może uzyskać w wyniku takiej syntezy jest za mała i Arginina musi być uzupełniana poprzez suplementację [2].

W związku z tym przyjmowanie preparatów zawierających Argininę może być pomocne dla zdrowia w następujących sytuacjach:
CHOROBY SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA
Arginina może spowalniać proces miażdżycy naczyń krwionośnych [7], co razem z działaniem rozkurczowym na naczynia krwionośne ma korzystny wpływ w chorobie niedokrwiennej serca i w chorobie tętnic obwodowych (ang. PAD – peripheral artery disease). Może też mieć pozytywnie regulujący i obniżający efekt na podwyższone ciśnienie tętnicze [8].
Bardzo optymistyczne są badania naukowe pokazujące korzyści wynikające ze stosowania Argininy w zastoinowej niewydolności krążenia (ang. Congestive Heart Failure). W jednym z takich badań klinicznych zauważono podczas stosowania wysokich dawek Argininy u osób z tą dolegliwością wzrost przepływu obwodowego krwi aż o 29%, poprawę dystansu 6 minutowego spaceru o 8% oraz poprawę elastyczności tętnic o 19% [18,19]. Przyjmowanie tego aminokwasu poprawia wydolność wysiłkową w przewlekłej stabilnej niewydolności krążenia [22].
W innych badaniach wykazano poprawę funkcji śróbłonka [18,20] i funkcji nerek [18,21] u osób z zastoinową niewydolnością krążenia w wyniku suplementacji Argininą.
ZABURZENIA EREKCJI
Ponieważ Arginina działa rozkurczająco na naczynia krwionośne (poprzez tlenek azotu), może być ona pomocna w zaburzeniach seksualnych u mężczyzn [5] (bez działań ubocznych obserwowanych podczas stosowanych w tym celu leków farmaceutycznych [2]). Istnieją też badania naukowe sugerujące, że może być pomocna w leczeniu bezpłodności zarówno u mężczyzn jak i u kobiet [6].
Z powodu rozpowszechniena raka prostaty i łagodnego przerostu prostaty ilość operacji urologicznych z tego powodu rośnie z roku na rok. Niestety również coraz częściej obserwuje się zaburzenia wzwodu (erekcji) u mężczyzn po operacjach na prostacie, szczególnie po zabiegu usunięcia prostaty.
Arginina jest suplementem potencjalnie pomocnym w tej sytuacji, o czym nie tylko można się dowiedzieć z forów internetowych lecz również z publikacji naukowych [26].
MIGRENOWY BÓL GŁOWY
Nieprawidłowości funkcjonowania śródbłonka naczyniowego związane z niedoborem tlenku azotu mają znaczenie w patofizjologii migrenowych bólów głowy. Dlatego suplementacja Argininą może być pomocna w tej dolegliwości [9].
CUKRZYCA TYPU PIERWSZEGO I DRUGIEGO
Poziom Argininy jest zazwyczaj niewystarczający u osób z cukrzycą.
Przyjmowanie Argininy miało pozytywny wpływ na przywrócenie prawidłowej funkcji naczyniowej u chorych z cukrzycą typu pierwszego [12]. Obserwowano również korzystne efekty suplementacji tym aminokwasem w cukrzycy typu drugiego. Podawanie Argininy może zwiększać produkcję własnej insuliny przez trzustkę [13] oraz obniżyć insulinooporność, poprawić poziom adiponektyny i mieć korzystny wpływ na metabolizm oraz pomóc schudnąć [14,15].
WRZODY I REFLUX PRZEŁYKOWY [16]
STYMULACJA IMMUNOLOGICZNA
Stosowanie Argininy ma pozytywny wpływ na odporność organizmu [17].
GOJENIE SIĘ RAN
Zabiegi operacyjne lub urazy prowadzące do powstawania ran są obciążeniem organizmu, w którym bardzo często dochodzi do niedoborów Argininy i zbyt małej produkcji przez organizm tlenku azotu. Suplementacja tym aminokwasem może przyspieszyć gojenie się ran [25] i skrócić okres hospitalizacji po zabiegach chirurgicznych [4].
POPRAWA WYNIKÓW SPORTOWYCH
Kulturyści i inni sportowcy używają suplementów z Argininą wierząc, że aminokwas ten może zwiększyć produkcję hormonu wzrostu i w ten sposób mieć korzystny wpływ na wzrost masy mięśniowej. Nie ma w tej chwili wyraźnych podstaw naukowych, że Arginina jest rzeczywiście pomocna, kiedy jest stosowana w tym celu [2]. Jakkolwiek w badaniu klinicznym pediatrów włoskich z lat dziewięćdziesiątych uzyskano pozytywną reakcję na Argininę (poprzez wpływ na działanie hormonu wzrostu) u dzieci niskiego wzrostu przed okresem dojrzewania [10].
POPRAWA FUNKCJI KOGNITYWNYCH (poznawczych) I DEMENCJA/CHOROBA ALZHEIMERA
Z powodu bardzo ważnej roli tlenku azotu i zmniejszonej jego produkcji w organiźmie podczas starzenia się organizmu, używanie suplementów z Argininą może być pomocne w leczeniu choroby zwyrodnienowej układu nerwowego, którą jest demencja najczęściej rozpoznawana jako choroba Alzheimera [11].

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Przyjmując preparaty Argininy razem z lekami farmaceutycznymi należy zwrócić uwagę na możliwe interakcje i wzmaganie działania obniżającego ciśnienie tętnicze.
Dotyczy to przede wszystkim leków kardiologicznych (Nitrogliceryna, inhibitory ACE, leki moczopędne) oraz farmaceutyków używanych w zaburzeniach erekcji (Sildenafil/Viagra, Cialis). Arginina może zwiększać działanie tych leków [2].

W przypadku długoterminowego stosowania Argininy z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (n.p. amiloryd, triamteren, spironolakton) należy monitorowć poziom potasu we krwi (może być za wysoki) [27].

Prawdopodobnie nie powinno się przyjmować suplementów z Argininą po przebytym ostrym zawale mięśnia sercowego. Pomimo bardzo korzystnego wpływu na serce i układ krążenia w innych sytuacjach wyniki jednej z amerykańskich prac naukowych pokazują gorszą prognozę u osób po zawale serca przyjmujących Argininę razem z lekami farmaceutycznymi w porównaniu z grupą placebo [23].
Konkluzją podobnego badania naukowego przeprowadzonego w Chinach było to, że przyjmowanie Argininy nie ma raczej wpływu na prognozę w przypadku niestabilnej choroby niedokrwiennej serca i ostrego zawału serca [24]. Jest tak pomimo wyraźnie korzystnego działania w przypadku stabilnej dusznicy bolesnej.

[1] PDR
( Physicians' Desk Reference )
For Nutritional Supplements

2nd Edition
Sheldon Saul Hendler, PhD, MD, FACP, FACN, FAIC
with David M. Rorvik, MS
2008 Published by Physicians' Desk Reference Inc. at Montvale, NJ

[2] Solve It With Supplements
The Best Herbal and Nutritional Supplements to Prevent and Heal More Than 100 Common Health Problems.
Robert A. Schulman, MD
physiatrist and medical acupuncturist
with Carolyn Dean, MD, ND, medical advisor
2007 by Rodale Inc.

[3] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1998/

[4] https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/arginine

[5] BJU Int. 1999 Feb;83(3):269-73.
Effect of oral administration of high-dose nitric oxide donor L-arginine in men with organic erectile dysfunction:
results of a double-blind, randomized, placebo-controlled study.

Chen J1, Wollman Y, Chernichovsky T, Iaina A, Sofer M, Matzkin H.
1Department of Urology, Tel Aviv Sourasky Medical Center, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel.

[6] J Reprod Med. 2004 Apr;49(4):289-93.
A nutritional supplement for improving fertility in women: a pilot study.
Westphal LM1, Polan ML, Trant AS, Mooney SB.
1Department of Obstetrics and Gynecology, Stanford University School of Medicine, Stanford, California 94305, USA. lynnw@stanford.edu

[7] Atherosclerosis. 2002 May;162(1):1-15.
Vascular effects of dietary L-arginine supplementation.
Preli RB1, Klein KP, Herrington DM.
1Department of Internal Medicine/Cardiology, School of Medicine, Wake Forest University, Medical Center Boulevard, Winston-Salem, NC 27157-1045, USA.

[8] J Nutr. 2004 Oct;134(10 Suppl):2807S-2811S; discussion 2818S-2819S.
L-arginine and hypertension.
Gokce N1.
1Evans Department of Medicine, Cardiology Section, and Whitaker Cardiovascular Institute, Boston University School of Medicine, Boston, MA 02118, USA. Noyan.Gokce@bmc.org

[9] Headache. 2015 Jan;55(1):35-54. doi: 10.1111/head.12494. Epub 2014 Dec 24.
Endothelial function in migraine with aura - a systematic review.
Butt JH1, Franzmann U, Kruuse C.
1Department of Neurology, Neurovascular Research Unit, Copenhagen University Hospital Herlev, Herlev, Denmark.

[10] Acta Paediatr. 1993 Oct;82(10):883-4.
Oral administration of arginine enhances the growth hormone response to growth hormone releasing hormone in short children.
Loche S1, Carta D, Muntoni AC, Corda R, Pintor C.
1Istituto di Clinica Pediatrica, Università di Cagliari, Italy.

[11] Int J Clin Exp Pathol. 2009; 2(3): 211–238.
Published online 2008 Oct 2.
L-Arginine and Alzheimer's Disease
Jing Yi,1 Laura L. Horky,2 Avi L. Friedlich,1 Ying Shi,3 Jack T. Rogers,1 Xudong Huang1,3
1Neurochemistry Laboratory, Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School, Charlestown, MA 02129, USA
2Division of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Department of Radiology, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA
3Conjugate and Medicinal Chemistry Laboratory, Division of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Department of Radiology,
Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA
Please address all correspondences to Xudong Huang, Ph.D., Conjugate and Medicinal Chemistry Laboratory,
Division of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, Department of Radiology, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA 02115, USA

[12] Eur J Nutr. 2013 Apr;52(3):975-83. doi: 10.1007/s00394-012-0404-7. Epub 2012 Jul 6.
Effects of L-arginine supplementation on blood flow, oxidative stress status and exercise responses in young adults with uncomplicated type I diabetes.
Fayh AP1, Krause M, Rodrigues-Krause J, Ribeiro JL, Ribeiro JP, Friedman R, Moreira JC, Reischak-Oliveira A.
1Laboratório de Pesquisa do Exercício, Escola de Educação Física, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brazil.

[13] Amino Acids. 2001;21(2):205-9.
L-arginine stimulates insulin secretion from the pancreas of normal and diabetic rats.
Adeghate E1, Ponery AS, El-Sharkawy T, Parvez H.
1Department of Human Anatomy, Faculty of Medicine and Health Sciences, United Arab Emirates University, Al Ain.

[14] Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012 Jun;16(6):816-23.
Effect of 3-month L-arginine supplementation on insulin resistance and tumor necrosis factor activity in patients with visceral obesity.
Bogdanski P1, Suliburska J, Grabanska K, Musialik K, Cieslewicz A, Skoluda A, Jablecka A.
1Department of Internal Medicine, Metabolic Disorders and Hypertension, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland.

[15] Int J Clin Exp Med. 2015; 8(7): 10358–10366.
Published online 2015 Jul 15.
Effect of L-arginine supplementation on insulin resistance and serum adiponectin concentration in rats with fat diet.
Anna Miczke,1 Joanna Suliburska,2 Danuta Pupek-Musialik,1 Lucyna Ostrowska,3 Anna Jabłecka, 4 Zbigniew Krejpcio,2 Damian Skrypnik,1 and Paweł Bogdański5
1Department of Internal Medicine, Metabolic Disorders and Hypertension, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
2Department of Human Nutrition and Hygiene, Poznan University of Life Sciences, Poznan, Poland
3Department of Dietetics and Clinical Nutrition Medical University of Białystok, Poland
4Department of Clinical Pharmacology, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
5Department of Education and Obesity Treatment and Metabolic Disorders, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Address correspondence to: Paweł Bogdański, Department of Education and Obesity Treatment and Metabolic Disorders, Poznan University of Medical Sciences, Szamarzewskiego 84 Str., Poznan 60-569, Poland.

[16] Biomed Res Int. 2014; 2014: 532594.
Published online 2014 Feb 2. doi: 10.1155/2014/532594
Animal Model of Acid-Reflux Esophagitis: Pathogenic Roles of Acid/Pepsin, Prostaglandins, and Amino Acids
Koji Takeuchi 1 , 2 ,* and Kenji Nagahama 1
1Division of Pathological Sciences, Department of Pharmacology and Experimental Therapeutics, Kyoto Pharmaceutical University, Misasagi, Yamashina, Kyoto 607-8414, Japan
2General Incorporated Association, Kyoto Research Center for Gastrointestinal Diseases, Karasuma-Oike 671, Kyoto 604-8106, Japan

[17] J Nutr. 2007 Jun;137(6 Suppl 2):1681S-1686S.
Arginine and immunity.
Popovic PJ1, Zeh HJ 3rd, Ochoa JB.
1Department of Surgery, University of Pittsburgh Medical School, Pittsburgh, PA 15213, USA.

[18] The Encyclopedia of Natural Medicine
Third Edition
Michael T. Murray, ND & Joseph Pizzorno, ND
By the authors of The Encyclopedia of Healing Foods
First Atria Paperback edition July 2012

[19] Circulation. 1996 Jun 15;93(12):2135-41.
Randomized, double-blind, placebo-controlled study of supplemental oral L-arginine in patients with heart failure.
Rector TS1, Bank AJ, Mullen KA, Tschumperlin LK, Sih R, Pillai K, Kubo SH.
1Department of Medicine, University of Minnesota Medical School, Minneapolis 55455, USA.

[20] J Am Coll Cardiol. 2000 Mar 1;35(3):706-13.
Correction of endothelial dysfunction in chronic heart failure: additional effects of exercise training and oral L-arginine supplementation.
Hambrecht R1, Hilbrich L, Erbs S, Gielen S, Fiehn E, Schoene N, Schuler G.
1University of Leipzig, Heart Center, Division of Cardiology, Germany.

[21] J Hypertens. 2000 Feb;18(2):229-34.
Effects of oral administration of L-arginine on renal function in patients with heart failure.
Watanabe G1, Tomiyama H, Doba N.
1The Third Department of Internal Medicine, Teikyo University Ichihara Hospital, Chiba, Japan.

[22] Kardiol Pol. 2004 Apr;60(4):348-53.
L-arginine supplementation prolongs exercise capacity in congestive heart failure.
Bednarz B1, Jaxa-Chamiec T, Gebalska J, Herbaczyńska-Cedro K, Ceremuzyński L.
1Department of Cardiology, Postgraduate Medical School, Grochowski Hospital, Warsaw, Poland.

[23] JAMA. 2006 Jan 4;295(1):58-64.
L-arginine therapy in acute myocardial infarction: the Vascular Interaction With Age in Myocardial Infarction (VINTAGE MI) randomized clinical trial.
Schulman SP1, Becker LC, Kass DA, Champion HC, Terrin ML, Forman S, Ernst KV, Kelemen MD, Townsend SN, Capriotti A, Hare JM, Gerstenblith G.
1Division of Cardiology, Johns Hopkins Medical Institutions, Baltimore, USA.

[24] Clin Cardiol. 2009 Nov;32(11):649-52. doi: 10.1002/clc.20616.
Oral L-arginine supplementation in acute myocardial infarction therapy: a meta-analysis of randomized controlled trials.
Sun T1, Zhou WB, Luo XP, Tang YL, Shi HM.
1Department of Cardiology, Huashan Hospital, Shanghai Medical College, Fudan University, Shanghai 200040, P.R. China.

[25] Nutr Clin Pract. 2005 Feb;20(1):52-61.
Arginine supplementation and wound healing.
Stechmiller JK1, Childress B, Cowan L.
1University of Florida College of Nursing, Adult & Elderly Nursing, PO Box 100187, Gainesville, FL 32605, USA.

[26] Res Rep Urol. 2015; 7: 19–33.
Published online 2015 Feb 23. doi: 10.2147/RRU.S58974
Management of erectile dysfunction post-radical prostatectomy
Alan Saleh, Hamid Abboudi, MB Ghazal-Aswad, Erik K Mayer, and Justin A Vale
Division of Surgery and Cancer, Imperial College Healthcare NHS Trust, St Mary’s Hospital, London, UK
Correspondence: Hamid Abboudi, Division of Surgery and Cancer, Imperial College Healthcare NHS Trust, St Mary’s Hospital, Praed Street, London W2 1NY, UK

[27] https://medlineplus.gov/druginfo/natural/875.html


English version
W SKRÓCIE:
Arginina jest aminokwasem, z którego w organiźmie powstaje tlenek azotu produkowany przez śródbłonek naczyniowy i pełniący bardzo ważne funkcje biologiczne. Najważniejszą z nich wydaje się powodowanie rozkurczu mięśniówki gładkiej.

Zanim wiadomo było, że to tlenek azotu, substancję tą określano jako śródbłonkowy czynnik rozluźniający (EDRF – Endothelium Derived Relaxing Factor).
Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii w roku 1998 przyznano "za odkrycia dotyczące tlenku azotu jako cząsteczki przekazującej sygnały w układzie sercowo-naczyniowym" [3].

Najczęściej używaną komercyjnie formą Argininy jest L-Arginina, która jest formą naturalnie wytwarzaną i używaną w naszym organiźmie. Obecnie uważa się, że w przypadku niedoborów dietetycznych, Arginina nie może być w wystarczających ilościach produkowana w organiźmie i powinna być przyjmowana w formie suplementu. Zapotrzebowanie na Argininę wzrasta z wiekiem i jej niedobór może być odpowiedzialny za problemy zdrowotne związane ze starzeniem się organizmu.

Suplementy z Argininą używane są przede wszystkim w chorobach serca i układu krążenia (stabilna choroba niedokrwienna serca, niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroba naczyń obwodowych), w zaburzeniach erekcji/wzwodu u mężczyzn (na przykład po operacji prostaty), w celu poprawy wydolności fizycznej i budowy masy mięśniowej, w celu przyspieszenia gojenia się ran i skrócenia rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych.

Zaleca się ostrożność w stosowaniu Argininy w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca i w ostrym zawale mięśnia sercowego.

Należy też pamiętać o nasilaniu przez nią działania niektórych leków farmaceutycznych, co może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego (leki kardiologiczne, moczopędne i leki używane w zaburzeniach erekcji). Rekomenduje się również monitorowanie poziomu potasu we krwi w przypadku używania Argininy razem z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (n.p. amiloryd, triamteren, spironolakton), ponieważ zarówno Arginina jak i te leki mogą zwiększać poziom potasu w organiźmie.

kliknij w celu kupna

Preparat Argininy w proszku. Oprócz 5 gramów Argininy (przypadających na jedną dawkę) zawiera również kilkadziesiąt innych substancji naturalnych - kofaktorów - z którymi Arginina jest lepiej wykorzystywana przez nasz organizm.


kliknij w celu kupna

Wysokiej jakości preparat z Argininą zawierający wyłącznie ten aminokwas i ścianę kapsułki (celuloza).


kliknij w celu kupna

Suplement zawierający  w każdej kapsułce 500 miligramów Argininy i 10 miligramów witaminy B6.