poziom cholesterolu

znaczenie dla zdrowia i długości ŻyciaPoziom cholesterolu we krwi ma dużo mniejsze znaczenie dla zdrowia i długości życia niż przypisuje tej liczbie olbrzymią wartość diagnostyczną współczesna medycyna konwencjonalna.
Wynik tego laboratoryjnego badania jest prawdopodobnie najpopularniejszym ze wszystkich.
Każdy chce poznać swój wynik cholesterolu myśląc, że świadczy on o stanie zdrowia i decyduje o tym, jak długo będziemy żyli.
Przekonanie o znaczeniu poziomu cholesterolu bierze się z wielu badań naukowych, których interpretacja i stronniczość prowadzą do nieprawidłowych wniosków.
O jakości i długości naszego życia decyduje to, jak prawidłowy lub nieprawidłowy jest nasz metabolizm, czyli sposób uzyskiwania energii przez komórki naszego organizmu. Właściwy metabolizm często jest związany z uznawanymi za dobre poziomami lipidów we krwi. Zawsze jednak wynika ze sposobu, w jaki nasze komórki uzyskują energię, co decyduje o prawidłowej epigenetycznej kontroli genów i "niedopuszczaniu do głosu złych genów" powodujących choroby.

Walka współczesnej medycyny konwencjonalnej z cholesterolem opiera się na patologicznej analizie składu blaszki miażdżycowej, gdzie występuje on w dużych ilościach.
Terapia przeciwcholesterolowa dąży do obniżenia jego poziomu we krwi poprzez zmniejszenie ilości cholesterolu w pożywieniu i obniżeniu jego produkcji w wątrobie przez zahamowanie enzymu potrzebnego do produkcji koenzymu Q10 (niezwykle ważnego dla uzyskiwania energii w mitochondriach).
Ten sposób myślenia ignoruje fakt, że tylko 10-20% krążącego we krwi cholesterolu pochodzi z pożywienia, natomiast cała reszta (zdecydowana większość) jest wynikiem przemiany materii organizmu.
Dlatego też wybrałem do naszego sklepu suplementy, które regulują pozytywnie nasz metabolizmu i przez to mogą obniżać poziomy złego cholesterolu we krwi i podwyższać poziomy dobrego.
Poniższe produkty naturalne wpływają pozytywnie na metabolizm organizmu, co często objawia się prawidłowymi poziomami cholesteroli we krwi. Nie działają one jak syntetyczne statyny (recepturowe leki obniżające poziom cholesterolu), które blokują enzym potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmu).

kliknij w celu kupna

kliknij w celu kupna

kliknij w celu kupna


Zmodyfikowane pektyny cytrusowe używane w badaniach naukowych na zwierzętach spowolniły rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych poprzez hamowanie patologicznego włóknienia przyczyniającego się do rozwoju blaszek miażdżycowych.

kliknij w celu kupna