Gdybym miał spośród wszystkich ziół i suplementów, ktore opisuję w naszym portalu, wybrać tylko jeden jako ten, który uważam za potencjalnie najbardziej korzystny dla człowieka, to byłby to Ubichinol (ang. Ubiquinol).
Podobnego zdania jest prawdopodobnie większość lekarzy [3,4] uważających substancje naturalne występujące w przyrodzie za najlepsze sposoby kontrolowania zdrowia i którzy sami, tak jak ja, biorą ten suplement.
W ciągu ostatnich lat zwiększa się wśród zamożnych Amerykanów zainteresowanie transfuzjami krwi od ludzi w wieku 16-25 lat w celu uzyskania efektu odmładzającego takiego zabiegu, który udało się osiągnąć w badaniach na zwierzętach [5]. Połączenie krwiobiegów młodej i starej myszy spowodowało dużą poprawę funkcji mózgu, serca i innych mięśni u tej drugiej.
Tego typu transfuzje są bardzo kosztowne i również z wielu powodów kontrowersyjne.
Nie ulega jednak wątpliwości, że we krwi ludzi młodych istnieją substancje nieobecne u ludzi starszych lub obecne są one w wieku średnim i podeszłym w dużo mniejszych ilościach.
Jednym z tych naturalnych związków chemicznych jest Ubichinol dostępny w formie doustnego suplementu diety.


UBIQUINOL /CoQ10Ubichinol (ang. Ubiquinol) jest zredukowaną formą (bogatszą o dwa elektrony) Ubichinonu (ang. Ubiquinone) czyli Koenzymu Q10 (ang. Coenzyme Q10 / CoQ10), która jest formą aktywną spełniającą kluczową rolę w komórkach i umożliwiającą uzyskanie energii z pożywienia.
To właśnie Ubichinol jest bezpośrednio odpowiedzialny za produkcję "paliwa" komórkowego - ATP.
W naszym organiźmie obie formy współistnieją ze sobą i przechodzą jedna w drugą w wyniku utleniania (utlenioną formą jest Ubichinon) lub redukcji (zredukowaną formą jest Ubichinol).
W plaźmie młodego i zdrowego człowieka Ubichinol stanowi ponad 90% całkowitego Koenzymu Q10.

Nazwy Ubichinol i Ubichinon pochodzą od tego, że Koenzym Q10 obecny jest we wszystkich komórkach organizmu i we krwi (ubiquitous - wszechobecny) oraz z powodu budowy chemicznej (chinon, chinol).
Substancję tą po raz pierwszy odkryto w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Jako suplement diety Koenzym Q10 pojawił się w latach osiemdziesiątych za sprawą amerykańskiej firmy Life Extension.
Ubichinol natomiast został wprowadzony na rynek suplementów w 2007 roku przez japońską firmę Kaneka [9], która opatentowała metodę jego otrzymywania.
Jest on dużo trudnieszy do wyprodukowania niż Koenzym Q10. W związku z tym jest również droższy.

W przypadku przyjmowania Koenzymu Q10 jako suplementu diety, jest on przetwarzany w Ubichinol. Ta zdolność organizmu zmniejsza się z wiekiem lub może być upośledzona w młodym wieku z powodów genetycznych (częściej występujących wśród Latynosów i Azjatów).
Uważa się, że zdolność przetwarzania Ubichinonu w Ubichinol po 35 roku życia jest zbyt mała i powinno się stosować wtedy Ubichinol w formie suplementu diety [4].

Ubichinol wchłania się znacznie lepiej od Ubichinonu z przewodu pokarmowego.
Dużo większe korzyści wynikające z jego stosowania związane są z silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi Ubichinolu, których Ubichinon nie ma.
W organiźmie dzieci z zespołem Downa obserwuje się bardzo duży stres oksydacyjny, który naukowcy z kliniki pediatrycznej University of Cincinnati z Ohio byli w stanie skorygować podając chorym dzieciom Ubichinol ( w dawce 10 mg/kg/dzień przez 3 miesiące) [7].
W wielu innych badaniach, kiedy używano Ubichinon (tradycyjny suplement Koenzymu Q10), żeby znormalizować stres oksydacyjny w takiej sytuacji, nie osiągnięto pozytywnych rezultatów.

Nasza własna produkcja Ubichinolu jest zazwyczaj wystarczająca do około 30 roku życia i potem spada z wiekiem, co wydaje się korelować z tak zwaną mitochondrialną teorią starzenia się.
Zgodnie z tą teorią, razem ze spadkiem produkcji energii komórkowej w mitochondriach postępującym z wiekiem, wzrasta ryzyko nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu, co objawia się jako zwiększenie częstotliwości występowania chorób i zwiększone ryzyko śmierci.
Porównajmy przeciętnego tryskającego energią nastolatka do osoby w podeszłym wieku pozbawionej energii, korzystającej z częstych drzemek, wymagającej pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.
Mitochondrialna teoria tłumaczy proces starzenia się postępującym w czasie ubytkiem ilości mitochondriów w komórkach oraz spadkiem ich zdolności do wytwarzania energii (patrz: PQQ i Niagen).
Koreluje to również ze spadkiem ilości własnego Ubichinolu, bez którego produkcja energii komórkowej jest niemożliwa.

Niedobory Ubichinolu obserwuje się w przypadku większości przewlekłych chorób, niezdrowego trybu życia, nadmiaru stresu, dużej aktywności fizycznej i umysłowej lub w przypadku chorób uwarunkowanych genetycznie.

Serce jest tym mięśniem w naszym ciele, który pracuje najciężej i potrzebuje najwięcej energii. Ilość mitochondriów w komórkach mięśnia serowego jest największa spośród wszystkich komórek organizmu. Dlatego też organ ten jest najbardziej wrażliwy na zaburzenia w produkcji energii komórkowej i deficyt Ubichinolu w organiźmie.
Najbardziej spektakularne, pod względem potencjalnych korzyści zdrowotnych, wydaje się stosowanie tego suplementu u chorych z niewydolnością krążenia.
W Stanach Zjednoczonych niewydolność krążenia dotyka bardzo dużą część populacji (około 5.7 miliona ludzi) i stanowi bardzo poważny problem nie tylko medyczny ale również socjalny i ekonomiczny [12]. Podobnie jest w wielu innych krajach świata zachodniego, które przejmują amerykański styl życia i nawyki żywieniowe.
Jednym z podstawowych zastosowań Koenzymu Q10 było od samego początku wykorzystanie go w tej dolegliwości.
W literaturze naukowej istnieją setki prac naukowych sugerujących jego skuteczność [13].
W jednym z takich badań przeprowadzonym w wielu krajach świata, obejmującym setki chorych na niewydolność krążenia i trwającym 2 lata, wykazano pomocną rolę tego suplementu w tej poważnej i zagrażającej życiu chorobie.
W wyniku stosowania Koenzymu Q10 (razem z leczeniem farmakologicznym) i porównaniu wyników z grupą placebo, opublikowano następujące wyniki [14]:
"Długoterminowe podawanie Koenzymu Q10 chorym z przewlekłą niewydolnością krążenia jest bezpieczne, łagodzi objawy i zmniejsza ilość niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych."
Wykazano, że Koenzym Q10 może zmniejszać śmiertelność w wyniku przewlekłej niewydolności krążenia.
Po pojawieniu się Ubichinolu wykonano szereg badań klinicznych z udziałem tej formy koenzymu Q10 wykazując jego dużo większą skuteczność.
W jednej z takich prac naukowych [8] zastosowano Ubichinol u grupy chorych z bardzo dużą niewydolnością krążenia (IV klasa według NYHA, średnia frakcja wyrzutowa lewej komory 22%). Osoby te były w tak złym stanie pomimo przyjmowania dużych dawek Koenzymu Q10 (średnio 450 mg dziennie) i całkowity poziom Koenzymu Q10 w ich krwi był niski (wynosił średnio 1.6 mikrograma/mililitr).
Chorych tych przestawiono na Ubichinol i w wyniku jego przyjmowania w średniej dawce 580 mg dziennie (450-900 mg dziennie) osiągnięto u nich dużą poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory (z średnio 22% na średnio 39%), co było widoczne również jako poprawa w skali niewydolności krążenia według NYHA [10]. Osoby sklasyfikowane w klasie IV (najbardziej zaawansowana niewydolność krążenia) były w wyniku stosowania Ubichinolu oceniane jako chorzy średnio w klasie II (niewielka niewydolność). Korelowało to również ze wzrostem poziomu całkowitego Koenzymu Q10 we krwi do średnio 6.5 mikrograma/mililitr (poziom wyjściowy: 1.6).
U osoby z niewydolnością krążenia dochodzi do obrzęku jelit (oprócz na przykład obrzęku stóp, podudzi, wątroby), który zapobiega wchłanianiu się wielu doustnych lekarstw, tak jak prawdopodobnie upośledza wchłanianie się z przewodu pokarmowego Koenzymu Q10 (Ubichinonu).
Ubichinol (Ubiquinol) wydaje się wchłaniać w tej sytuacji bez problemu i skutecznie podnosi on poziom całkowitego Koenzymu Q10 we krwi, co widoczne jest jako poprawa sytuacji klinicznej danej osoby [8].
Ubichinol jest oficjalnie uznanym środkiem w leczeniu niewydolności krążenia w Japonii [4].
W USA i w większości innych krajów (również w Polsce) jest stosowany jako suplement diety.
Powoduje to inne (prostsze) zasady (w porównaniu z lekami recepturowymi) w obrocie handlowym tą substancją, ma niestety jednak zły wpływ na koszt jego stosowania (firmy ubezpieczeniowe lub rząd danego państwa nie płacą za jego używanie). Zmniejsza to również prestiż Koenzymu Q10 w oczach tych konsumentów, którzy bardziej szanują leki na receptę.

Używanie Ubichinolu w wielu innych badaniach klinicznych z chorymi w różnych etapach zaawansowania niewydolności krążenia było dla nich korzystne i poprawiało znacznie ich wydolność fizyczną.
Jak jednak suplement ten może wpływać na młodych i zdrowych ludzi ?
Jak na przykład może wpływać na wyniki sportowe ?
Takie badanie wykonano na grupie 100 młodych niemieckich olimpijczyków przygotowująch się do Igrzysk w Londynie (2012)[9].
Stosowanie dawki 300 mg dziennie przez 6 tygodni spowodowało istotny wzrost wydolności fizycznej obserwowany jako wzrost mocy szczytowej (ang. peak power output) w porównaniu z grupą placebo.

Jednymi z najpopularniejszych obecnie farmaceutyków są leki statynowe obniżające poziom cholesterolu we krwi. Ocenia się, że około 25% dorosłej populacji Stanów Zjednoczonych regularnie zażywa jeden z tych środków (n.p. atorwastatyna, fluwastatyna, lowastatyna, pitawastatyna, prawastatyna, rosuwastatyna, simwastatyna) w celu zapobiegania miażdzycy naczyń krwionośnych i związanych z nią zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu.
Leki statynowe działają w organiźmie poprzez hamowanie ważnego enzymu (reduktazy HMG-CoA), który oprócz tego, że uczestniczy w syntezie cholesterolu w organiźmie, jest również odpowiedzialny za inne szlaki metaboliczne i procesy biochemiczne.
Prawidłowe funcjonowanie reduktazy HMG-CoA jest potrzebne między innymi do przemiany witaminy K1 w K2 (witamina K2 zapobiega odkładaniu się wapnia w blaszkach miażdżycowych), do używania ketonów jako źródła energii komórkowej (bardzo ważne do wykorzystania wysokiej jakości tłuszczów w pożywieniu) [4] oraz do produkcji w organiźmie całkowitego koenzymu Q10.
Działania uboczne leków statynowych (n.p. bóle mięśniowe, demencja, brak energii/osłabienie ogólne) wydają się być najbardziej związane z powodowanym przez nie niedoborem Ubichinolu i Ubichinonu.
Dlatego bardzo wielu lekarzy uważa, że niepoinformowanie osób biorących statyny o potrzebie uzupełniania Koenzymu Q10 (najlepiej w formie Ubichinolu) jest poważnym błędem.
Wielu lekarzy uważa, że farmaceutyki te mogą pomagać w rozwoju problemów zdrowotnych, którym mają zapobiegać [4] i to głównie z powodu złego wpływu na produkcję energii na poziomie komórkowym poprzez obniżenie własnej produkcji Koenzymu Q10.
Cholesterol jest bardzo ważnym składnikiem błon komórkowych oraz jest prekurorem niezbędnym do produkcji hormonów. Nawet niewielkie chwilowe jego niedobory mogą być odczuwalne jako zaburzenia procesów regeneracyjnych (tworzenie błon komórkowych) i niedobory hormonalne.
Producenci leków statynowych uważają, że to obniżenie poziomu cholesterolu we krwi i domniemane działanie przeciwzapalne statyn ma najważniejsze znaczenie dla zahamowania rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych i związanych z nią chorób.
Przeciwnicy tego poglądu zwracają uwagę na wiele innych ważnych aspektów rozwoju miażdżycy oprócz podwyższonego poziomu cholesterolu (n.p. nadciśnienie, dieta, używki, stres oksydacyjny, stany zapalne ostre i przewlekłe, stan emocjonalny organizmu), które można kontrolować bez niekorzystnych dla zdrowia działań ubocznych.
Ubichinol jest transportowany w organiźmie we krwi związany z LDL ("złym" cholesterolem) i utrzymuje go w stanie zredukowanym, który nie odkłada się w blaszkach miażdżycowych. Niedobór Ubichinolu (na przykład z powodu stosowania statyn) powoduje zwiększenie ilości utlenionej formy LDL i może powodować przyspieszenie rozwoju miażdżycy, szczególnie jeśli Ubichinol nie jest uzupełniany doustnie.
Forma utleniona LDL jest inna od jego formy zredykowanej (ma inną strukturę przestrzenną, wielkość i ma inne właściwości fizyczne/sprężystość) od formy zredukowanej i wchodzi w skład blaszek miażdżyc owych.
Żaden obecnie stosowany standartowy test krwi na poziom różnych rodzajów cholesterolu nie zwraca uwagi na ilość poszczególnych frakcji LDL.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Zdaniem prawie wszystkich lekarzy stosujących w swojej praktyce Koenzym Q10 i Ubichinol, jest to absolutnie konieczne u chorych biorących statyny oraz u osób z niewydolnością krążenia. Ignorowanie tego suplementu i niepoinformowanie chorych o korzyściach wynikających z jego zażywania w tych sytuacjach jest prawdopodobnie poważnym zaniedbaniem [3,4].
Każdy człowiek po 30-35 roku życia, bez względu na stan zdrowia, może skorzystać z suplementacji Ubichinolem.
Oprócz wymienionych powyżej problemów medycznych często stosuje się Koenzym Q10 (lub jeszcze lepiej Ubichinol) w nadciśnieniu tętniczym, w chorobie niedokrwiennej serca [21], w stanach zapalnych dziąseł i chorobach przyzębia. Obserwuje się też korzyści wynikające ze stosowania tego suplementu w cukrzycy i innych przewlekłych chorobach zwyrodnieniowych organizmu (n.p. w demencji typu Alzheimera).
Zgodnie z mitochondrialną teorią starzenia się właściwa kontrola naszych genów jest związana z prawidłowym funkcjonowaniem mitochondriów i odpowiednio wysoką produkcją energii przez komórkę. Prawidłowy metabolizm, uzyskiwanie energii we właściwy sposób i w wystarczających ilościach, są objawami zdrowia. W takich komórkach stres oksydacyjny jest kontrolowany, neutralizowany i istnieje małe prawdopodobieństwo przemian w kierunku nowotworowym.
Dlatego jest wiele prac naukowych pokazujących pozytywną rolę suplementacji Koenzymem Q10 w zapobieganiu i leczeniu nowotworów złośliwych [16,17,18].
Właściwa ilość energii komórkowej jest również bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Dlatego suplementacja Ubichinolem może być istotna w AIDS.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Metaanaliza (analiza wielu prac naukowych i kilkuset przypadków) przeprowadzona przez naukowców australijskich [15] pozwoliła im dojść do następującego wniosku:
"Koenzym Q10 może potencjalnie obniżać ciśnienie skurczowe aż o 17 mm Hg u chorych z nadciśnieniem oraz ciśnienie rozkurczowe o 10 mm Hg bez istotnych działań ubocznych".
U niektórych osób suplementacja Koenzymem Q10 wystarcza do kontrolowania nadciśnienia. U wielu innych stosowanie tego suplementu wymaga obniżenia dawki leku recepturowego stosowanego w tym celu.
Stosowanie zredukowanej formy Koenzymu Q10 - Ubichinolu - może przynieść jeszcze lepsze rezultaty niż stosowanie Ubichinonu ze względu na jego lepsze wchłanianie z przewodu pokarmowego i lepszą biodostępność.
Dotyczy to szczególnie osób z zaawansowaną niewydolnością krążenia i z obrzękiem wątroby oraz powierzchni przewodu pokarmowego [8].

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE
Zainteresowanie Koenzymem Q10 jako potencjalnym środkiem terapeutycznym w leczeniu raka zaczęło się w 1961 roku, kiedy naukowcy amerykańscy i szwedzcy zauważyli niedobór tej substancji we krwi u chorych na nowotwory złośliwe (szczególnie u kobiet z rakiem piersi) [18].
Zaobserwowano również związek między poziomem koenzymu Q10 we krwi i rokowaniem w raku piersi. Im niższy jest poziom, tym gorsze jest rokowanie.
Do dzisiaj w wielu pracach naukowych używa się poziomu Koenzymu Q10 w osoczu krwi jako odzwierciedlenia stresu oksydacyjnego w organiźmie.
Koenzym Q10 ma uznane i potwierdzone badaniami naukowymi działanie immunostymulujące na organizm ludzki [18]. Z tego powodu był i jest stosowany jako terapia wspomagająca konwencjonalne leczenie raka (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne).
Istnieje pogląd, że stosowanie substancji antyoksydacyjnyh, kiedy niszczenie raka leczeniem konwencjonalnym opiera się na działaniu wolnych rodników (tak jak w leczeniu radioterapią lub niektórymi rodzajami chemioterapii) jest niewskazane i może zmniejszać skuteczność tego leczenia. Istnieje w literaturze medycznej jedno i często cytowane badanie naukowców duńskich dotyczące raka drobnokomókowego płuc i przeprowadzone na myszach, które wydaje się potwierdzać tą hipotezę [20,22]. Zwierzęta, które otrzymywały Koenzym Q10 razem z naświetlaniami, miały gorsze efekty działania radioterapii na komórki rakowe.
W pracy klinicznej również przeprowadzonej w Danii w latach dziewięcdziesiątych i obejmującej grupę 32 kobiet leczonych konwencjonalnie z powodu raka piersi, którym podawano również Koenzym Q10, osiągnięto bardzo obiecujące wyniki [16,17]. Obserwowano poprawę sytuacji klinicznej chorych i wycofywanie się zmian chorobowych, łącznie z przerzutami, w pojedyńczych przypadkach nawet podczas wyłącznego stosowania Koenzymu Q10.
Na stronie internetowej National Cancer Institute (NCI), która jest oficjalną stroną amerykańskiego departamentu zdrowia (United States Department of Health and Human Services) można przeczytać [23]: "Koenzym Q10 (znany jako CoQ10) to substancja powstająca naturalnie w organiźmie. Ciało używa ją do wzrostu komórek oraz do ochrony komórek przed uszkodzeniem, które może prowadzić do rozwoju raka".
{Coenzyme Q10 (commonly known as CoQ10) is a compound that is made naturally in the body. The body uses it for cell growth and to protect cells from damage that could lead to cancer".}
Ponieważ ilość własnego Koenzymu Q10/Ubichinolu spada w ciągu naszego życia, to wydaje się rozsądnym uzupełnianie go również w celu zabezpieczenia naszych komórek przed przemianami rakowymi.
Na tej samej stronie internetowej rządu amerykańskiego cytowanej powyżej [23] możemy również przeczytać:
"Do tej pory nie było żadnych dobrze zaprojektowanych badań klinicznych obejmujących duże grupy pacjentów w celu zbadania używania Koenzymu Q10 w leczeniu raka"
{"There have been no well-designed clinical trials involving large numbers of patients to study the use of CoQ10 in cancer treatment."}.
Jeśli nie było odpowiednich (spełniających pewne kryteria) badań, to prawdopodobnie nie można oficjalnie oświadczyć, że Koenzym Q10/Ubichinol pomaga w leczeniu raka.
Nie można też jednak twierdzić, że suplement ten jest bezużyteczny.

DZIAŁANIE IMMUNOSTYMULUJĄCE, HIV, AIDS
Wpływ suplementacji Koenzymem Q10 lub Ubichinolem poprawiający siły odpornościowe organizmu może pomóc osobom z wirusem HIV (z objawami lub bez objawów AIDS) w kontrolowaniu infekcji.
Już wiele lat temu zauważono, że poziom Koenzymu Q10 we krwi jest obniżony w infekcji HIV i koreluje to z ciężkością jej przebiegu [24]. Im mniejszy jest poziom tej substancji we krwi, tym cięższy jest przebieg infekcji. Suplementacja Koenzymu Q10/Ubichinolu pomaga zwiększyć stosunek CD4 do CD8 (stosunek ilości limfocytów T pomocniczych do linfocytów T supresorowych).
CD4/CD8 jest obniżony u osób z wirusem HIV i również koreluje to z ciężkością przebiegu zakażenia [25].
Kiedy CD4/CD5 jest prawidłowy zazwyczaj nie obserwuje się żadnych objawów. Jest natomiast niski u kogoś w ciężkiej fazie AIDS.
Badani chorzy, o ile przyjmowali solidnie suplement, zazwyczaj drastycznie się poprawiali [24,25].
Poprawę wskaźników odporności w organiźmie obserwowano u wszystkich ludzi stosujących suplementację Koenzymu Q10/Ubichinolu. Było tak w przypadku nie tylko chorych na AIDS lub raka, ale również u osób bez objawów i rozpoznanej choroby.
Oprócz wzrostu CD4/CD8 zanotowano większe poziomy przeciwciał, zwiększenie aktywności i ilości makrofagów oraz limfocytów T [1,18,26,28].
Naukowcy koreańscy przeprowadzili badanie na zwierzętach, w którym Koenzym Q10 łagodził objawy reumatoidalnego zapalenia stawów u myszy [27].
Suplement ten może być więc pomocny nie tylko jako immunostymulant ale także jako substancja łagodząca reakcję autoimmunologiczną organizmu, kiedy nasz system odpornościowy atakuje własne tkanki, jak jest w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów.

CHOROBY DZIĄSEŁ I PRZYZĘBIA [29]
Koenzym Q10 stosowany jest często jako suplement w stanach zapalnych dziąseł oraz przyzębia.
Niekorzystna zmiana flory bakteryjnej jamy ustnej, którą obserwuje się w okolicy kamienia nazębnego oraz miejsca przylegania dziąseł do zęba, sprzyja powstawaniu nadmiernych ilości reaktywnych form tlenu (ang. reactive oxygen species - ROS), prowadzi do uszkodzenia komórek tkanek przyzębia i kolagenu oraz rozwoju stanu zapalnego.
W tkankach objętych tym procesem obserwuje się zmniejszenie ilości koenzymu Q10 i często towarzyszy temu również obniżenie jego poziomu we krwi.
Suplementacja Koenzymem Q10 pozwala na polepszenie stanu energetycznego komórek, hamuje stres oksydacyjny i hamuje rozpad kolagenu.
Może to objawiać się jako poprawa stanu dziąseł i przyzębia.
Koenzym Q10 może być w tym celu przyjmowany doustnie. Jest on też składnikiem niektórych past do mycia zębów i płynów do płukania jamy ustnej.

CHOROBY DEGENERACYJNE UKŁADU NERWOWEGO
Nieprawidłowa funkcja mitochodriów w komórkach układu nerwowego oraz duzy poziom stresu oksydacyjnego obrerwowane są w różnych chorobach degeneracyjnych układu nerwowego, z których w tej chwili najczęstszą jest choroba Alzheimera.
Jedna z analiz japońskich pokazuje, że niski poziom Koenzymu Q10 we krwi może być dobrym wskażnikiem ryzyka rozwoju tej choroby w ogólnej populacji Japonii [32].
Wiele badań naukowych wskazuje na ochronne działanie suplementacji Koenzymem Q10 na komórki układu nerwowego przed stresem oksydacyjnem, który powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie (dysfunkcję) mitochondriów.
Suplementacja taka może mieć pozytywne znaczenie nie tylko w kontrolowaniu demencji typu Alzheimera ale również w innych chorobach degeneracyjnych układu nerwowego takich jak choroba Parkinsona, pląsawica Huntingtona, ataksja Friedreicha, postępujące porażenia nadjądrowe, stwardnienie zanikowe boczne.
Do tej pory nie ma jednak wystarczających badań klinicznych (przeprowadzonych na wystarczająco duej grupie ludzi w odpowiednio długim czasie), które potwierdziłyby takie optymistyczne przypuszczenie. Jest natomiast sporo badań przedklinicznych na zwierzętach i tkankach lub komórkach laboratoryjnych, które wskazują na neuroprotekcyjne działanie Koenzymu Q10 [31].

DŁUGOWIECZNOŚĆ
W jednym z doświadczeń laboratoryjnych przeprowadzonych na myszach karmiono je i trzymano w tych samych warunkach. Część zwierząt otrzymywała Ubichinol a pozostałe nie. Gdy myszy osiągnęły wiek odpowiadający ludzkim 90-100 lat, zaobserwowano wyraźną różnicę między oboma grupami doświadczalnymi.
Zwierzęta, które nie otrzymywały suplementu, były w bardzo złym stanie i umierające. Myszy karmione Ubichinolem miały się natomiast bardzo dobrze i były ruchliwe jak młode osobniki [3].
Podobne badanie byłoby bardzo trudno przeprowadzić na ludziach i raczej nie miałoby dla nas większego sensu czekanie 90 lat na jego wyniki.
Rezultaty doświadczenia na myszach potwierdzają najnowsze poglądy wielu naukowców na powstawanie przewlekłych chorób degeneracyjnych związanych z wiekiem oraz powody starzenia się i śmierci na poziomie komórkowym. Jest to znana od wielu lat (od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku) mitochondrialna teoria starzenia się uzupełniona o najnowsze odkrycia białek sirtuinowych oraz epigenetycznej kontroli ekspresji genów.
Uważa się mianowicie, że problemy zdrowotne pojawiające się w coraz większym stopniu w starzejącym się organiźmie, związane są z coraz gorszą kontrolą genów i tej coraz gorszej kontroli sprzyja defekt mitochondrialny uniemożliwiający produkcję energii przez komórkę we właściwy sposób. Stres oksydacyjny i wolne rodniki uszkadzają DNA, które przestaje prawidłowo kodować procesy życiowe organizmu. O ile cytoplazma komórki i jądro komórkowe mają wiele mechanizmów chroniących DNA jądra komórkowego przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, to mitochondria nie mają praktycznie nic oprócz Ubichinolu chroniącego mitochondrialne DNA. Ponieważ ilość Koenzymu Q10/Ubichinolu jest w danym organiźmie coraz mniejsza z upływem czasu, suplementacja tym antyoksydantem ma korzystny wpływ na produkcję energii przez mitochondria we właściwy sposób i w wystarczających iościach. To z kolei pozwala lepiej kontrolować ekspresję genów.
Bardzo dużą ilość stresu oksydacyjnego i duże niedobory Koenzymu Q10 we krwi obserwuje się u osób z zespołem Downa (genetyczna wada wrodzona polegająca na trisomii 21 chromosomu) [6,7,30].
U dzieci z tą chorobą obserwuje się nieprawidłowe funkcjonowanie mitochondriów w komórkach [6,30].
Zaobserwowano, że suplementacja Ubichinolem zmniejsza stres oksydacyjny w komórkach osób z zespołem Downa [7,30], co może mieć modulujący wpływ na komórkowe mechanizmy naprawy DNA [30].
Zwykła suplementacja substancją naturalnie występującą w organiźmie (koenzymem Q10/Ubichinolem) może mieć więc wpływ na ekspresję genów w poważnej wrodzonej wadzie genetycznej. Niewątpliwie potrzebne są odpowiednie badania, które pokazałyby, jak może się to przenieść na ciężkość przebiegu choroby i czy mogłoby to poprawić jakość życia ludzi z taką wadą.

DAWKOWANIE

Najczęściej zalecane jest przyjmowanie od 100 mg do 600 mg Ubichinolu dziennie (najlepiej podzielone na 2 lub 3 dawki) [1,2,3,4].
Zdrowym osobom rekomenduje się branie 200-300 mg przez 2-3 tygodnie. Po tym czasie Ubichinol osiąga optymalny poziom we krwi i następnie wystarczy zazwyczaj dawka 100 mg dziennie, żeby utrzymać ten poziom przez dłuższy okres czasu [3,4].
W przypadku problemów zdrowotnych: uogólniając można powiedzieć, że im ktoś jest bardziej chory, to może potrzebować większą dawkę tego suplementu. Większe dawki mogą być również potrzebne w przypadku większej aktywności fizycznej i w okresie większego stresu emocjonalnego.
Autorytet w dziedzinie naturalnej kardiologii Stephen Sinatra, MD zaleca następujące dawki w konkretnych sytuacjach [19]:
w przypadku brania leków statynowych (obniżających cholesterol): minimum 100-200 mg/dzień,
nadciśnienie tętnicze: 200 mg/dzień,
zaburzenia rytmu serca: 200 mg/dzień,
światowej klasy sportowcy: 300-600 mg/dzień,
przeciętni sportowcy: 100-300 mg/dzień,
przeszczep serca lub ciężka zastoinowa niewydolność krążenia: 300-600 mg/dzień,
wypadanie płatka zastawki dwudzielnej: 100-200 mg/dzień w połączeniu z 400 mg magnezu dziennie.


DZIAŁANIA UBOCZNE, INTERAKCJE, ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

U osób biorących Ubichinol, szczególnie przez dłuższy okres czasu i w większych dawkach, pojawia się obawa, czy jego suplementacja hamuje własną produkcję.
Kilka badań naukowych pokazało, że przyjmowanie nawet bardzo dużych dawek Ubichinolu (tysiące miligramów dziennie) przez długie okresy czasu nie miało negatywnego wpływu na naturalną produkcję tej substancji w naszym ciele [3].

Ponieważ Ubichinol jest naturalnie wytwarzany w organiźmie i nie jest dla niego obcą substancją chemiczną (jak na przykład ekstrakty ziołowe czy też leki recepturowe), dlatego jest zazwyczaj bardzo dobrze tolerowany i jego działania uboczne obserwowane są rzadko [3,4,20].
Im większa jest dawka tego suplementu, tym częściej występowały działania uboczne w postaci nudności, biegunki, dyskomfortu w nabrzuszu [2], zmniejszenia apetytu [20].

Ponieważ Ubichinol lub Koenzym Q10 mogą łagodzić objawy wielu chorób, należy założyć konieczność dostosowania dawek leków recepturowych (zazwyczaj zmniejszenie) w czasie jednoczesnego stosowania. Jest to istotne w przypadku leków używanych w leczeniu cukrzycy, co obserwowano u chorych z cukrzycą typu drugiego [2] (możliwość wystąpienia hipoglikemii).
Koenzym Q10 opóźnia wydalanie teofiliny i tym samym wzmaga działanie tego leku często stosowanego w astmie oskrzelowej oraz zwiększa możliwośc wystąpienia jego działań ubocznych (nudności i wymioty, arytmia, napady padaczki) [20].
Obserwowano również mniejsze zapotrzebowanie na leki sterydowe u chorych na astmę, którzy brali jednocześnie Koenzym Q10 [2].
Suplement ten może osłabiać przeciwzakrzepowy wpływ warfaryny (Kumadyny). Jest tak z powodu blokowania przez suplement miejsca działania warfaryny w organiźmie. Jednocześnie Koenzym Q10 ma własne naturalne działanie przeciwzakrzepowe.
Beta blokery (szczególnie propranolol) mogą hamować niektóre enzymy zależne od Koenzymu Q10 [2].
Stosowanie leków statynowych - bardzo popularnych farmaceutyków obniżających poziom cholesterolu we krwi - zmniejsza naszą własną produkcję Ubichinolu.

[1] The Encyclopedia of Natural Medicine
Third Edition
Michael T. Murray, ND & Joseph Pizzorno, ND
By the authors of The Encyclopedia of Healing Foods
First Atria Paperback edition July 2012

[2] PDR
( Physicians' Desk Reference )
For Nutritional Supplements

2nd Edition
Sheldon Saul Hendler, PhD, MD, FACP, FACN, FAIC
with David M. Rorvik, MS
2008 Published by Physicians' Desk Reference Inc. at Montvale, NJ

[3] http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2013/11/03/coq10-vs-ubiquinol.aspx

[4] http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2016/06/26/coq10-ubiquinol-benefits.aspx

[5] The Next Health Fad? Blood Transfusions from Young People
Piggybacking on contentious research, the startup Ambrosia is offering blood transfusions meant to rejuvenate people.
by Ryan Cross August 2, 2016
Link:
https://www.technologyreview.com/s/602080/the-next-health-fad-blood-transfusions-from-young-people/

[6] Bioessays. 2002 Aug;24(8):681-4.
Mitochondrial dysfunction and Down's syndrome.
Arbuzova S1, Hutchin T, Cuckle H.
1Medico-Genetic Center, Donetsk, Ukraine.

[7] Pediatr Neurol. 2007 Dec;37(6):398-403.
Coenzyme Q10 (ubiquinol-10) supplementation improves oxidative imbalance in children with trisomy 21.
Miles MV1, Patterson BJ, Chalfonte-Evans ML, Horn PS, Hickey FJ, Schapiro MB, Steele PE, Tang PH, Hotze SL.
1Division of Pathology and Laboratory Medicine, Cincinnati Children's Hospital Medical Center and University of Cincinnati Medical Center, Cincinnati, OH 45229-3039, USA.

[8] Biofactors. 2008;32(1-4):119-28.
Supplemental ubiquinol in patients with advanced congestive heart failure.
Langsjoen PH1, Langsjoen AM.
1East Texas Medical Center and Trinity Mother Francis Hospital, TX, USA.

[9] J Int Soc Sports Nutr. 2013 Apr 29;10:24. doi: 10.1186/1550-2783-10-24. eCollection 2013.
Ubiquinol supplementation enhances peak power production in trained athletes: a double-blind, placebo controlled study.
Alf D1, Schmidt ME2, Siebrecht SC3.
1Olympiastützpunkt Rhein - Ruhr, Wittekindstrasse 62, Essen 45131, Germany.
2Biostatistics, Roentgenstr. 25, Planegg 82152, Germany.
3Health Ingredient Consultant, Gustavstr. 36, Schwelm 58332, Germany.

[9] https://www.kanekanutrients.com/kaneka-ubiquinol

[10] https://pl.wikipedia.org/wiki/Skala_NYHA

[11] https://en.wikipedia.org/wiki/Peak_power_output

[12] http://www.cdc.gov/dhdsp/data_statistics/fact_sheets/fs_heart_failure.htm

[13] Curr Heart Fail Rep. 2016 Aug;13(4):190-5. doi: 10.1007/s11897-016-0296-6.
Coenzyme Q10 and Utility in Heart Failure: Just Another Supplement?
Oleck S1,2, Ventura HO3.
1Department of Cardiovascular Diseases, John Ochsner Heart and Vascular Institute, Ochsner Clinical School-University of Queensland School of Medicine, New Orleans, LA, USA. soleck@ochsner.org.
2Department of Cardiology, 1514 Jefferson Highway, New Orleans, LA, 70121, USA. soleck@ochsner.org.
3Department of Cardiovascular Diseases, John Ochsner Heart and Vascular Institute, Ochsner Clinical School-University of Queensland School of Medicine, New Orleans, LA, USA.

[14] JACC Heart Fail. 2014 Dec;2(6):641-9. doi: 10.1016/j.jchf.2014.06.008. Epub 2014 Oct 1.
The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial.
Mortensen SA1, Rosenfeldt F2, Kumar A3, Dolliner P4, Filipiak KJ5, Pella D6, Alehagen U7, Steurer G4, Littarru GP8; Q-SYMBIO Study Investigators.
1Department of Cardiology, Heart Centre, Copenhagen University Hospital, Copenhagen, Denmark. Electronic address: doctormortensen@gmail.com.
2Cardiac Surgical Research Unit, Alfred Hospital, Monash University, Melbourne, Australia.
3Department of Cardiology, Government Medical College/G.N.D. Hospital, Amritsar, India.
4Department of Internal Medicine II, Medical University of Vienna, Vienna, Austria.
5First Department of Cardiology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland.
6Medical Faculty of P.J. Safarik University, Kosice, Slovakia.
7University Hospital, Linköping, Sweden.
8Clinical and Dental Sciences, Biochemistry Section, Polytechnic University of The Marche, Ancona, Italy.

[15] J Hum Hypertens. 2007 Apr;21(4):297-306. Epub 2007 Feb 8.
Coenzyme Q10 in the treatment of hypertension: a meta-analysis of the clinical trials.
Rosenfeldt FL1, Haas SJ, Krum H, Hadj A, Ng K, Leong JY, Watts GF.
1Cardiac Surgical Research Unit, Alfred Hospital, Melbourne, Australia.

[16] Biochem Biophys Res Commun. 1994 Mar 30;199(3):1504-8.
Partial and complete regression of breast cancer in patients in relation to dosage of coenzyme Q10.
Lockwood K1, Moesgaard S, Folkers K.
1Pharma Nord, Vejle, Denmark.

[17] Biochem Biophys Res Commun. 1995 Jul 6;212(1):172-7.
Progress on therapy of breast cancer with vitamin Q10 and the regression of metastases.
Lockwood K1, Moesgaard S, Yamamoto T, Folkers K.
1Pharma Nord, Vejle, Denmark.

[18] Coenzyme Q10 (PDQ®): Health Professional Version.
PDQ Integrative, Alternative, and Complementary Therapies Editorial Board.
PDQ Cancer Information Summaries [Internet]. Bethesda (MD): National Cancer Institute (US); 2002-.
2015 Sep 30
Published online: April 21, 2016.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK65890/#CDR0000062979__1

[19] http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/17/stephen-sinatra-on-cholesterol-statins-coq10-ubiquinol.aspx

[20] https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/coenzyme-q10

[21] Eur Heart J. 2007 Sep;28(18):2249-55. Epub 2007 Jul 19.
Effect of coenzyme Q10 administration on endothelial function and extracellular superoxide dismutase in patients with ischaemic heart disease: a double-blind, randomized controlled study.
Tiano L1, Belardinelli R, Carnevali P, Principi F, Seddaiu G, Littarru GP.
1Institute of Biochemistry, Polytechnic University of the Marche, Via Ranieri, 60100 Ancona, Italy. luca.tiano@unicam.it

[22] Folia Microbiol (Praha). 1998;43(5):505-6.
Effect of radiation therapy on small-cell lung cancer is reduced by ubiquinone intake.
Lund EL1, Quistorff B, Spang-Thomsen M, Kristjansen PE.
1Institute of Molecular Pathology, University of Copenhagen, Denmark.

[23] https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/coenzyme-q10-pdq

[24] Biochem Biophys Res Commun. 1988 Jun 16;153(2):888-96.
Biochemical deficiencies of coenzyme Q10 in HIV-infection and exploratory treatment.
Folkers K1, Langsjoen P, Nara Y, Muratsu K, Komorowski J, Richardson PC, Smith TH.
1Institute for Biomedical Research, University of Texas, Austin 78712.

[25] Biochem Biophys Res Commun. 1991 Apr 30;176(2):786-91.
Coenzyme Q10 increases T4/T8 ratios of lymphocytes in ordinary subjects and relevance to patients having the AIDS related complex.
Folkers K1, Hanioka T, Xia LJ, McRee JT Jr, Langsjoen P.
1Institute for Biomedical Research, University of Texas, Austin 78713.

[26] Clin Immunol. 2014 Dec;155(2):209-12. doi: 10.1016/j.clim.2014.09.010. Epub 2014 Sep 28.
Coenzyme Q10 and immunity: A case report and new implications for treatment of recurrent infections in metabolic diseases.
Farough S1, Karaa A2, Walker MA3, Slate N4, Dasu T5, Verbsky J5, Fusunyan R4, Canapari C4, Kinane TB4, Van Cleave J4, Sweetser DA4, Sims KB3, Walter JE6.
1Department of Pediatrics, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA. Electronic address: sfarough@bwh.harvard.edu.
2Department of Genetics, Brigham and Women's Hospital, Children's Hospital, Boston, MA, USA.
3Department of Pediatric Neurology, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA.
4Department of Pediatrics, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, USA.
5Department of Pediatrics, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI, USA.
6Pediatric Immunodeficiency Program, Massachusetts General Hospital for Children, Boston, USA.

[27] Immunol Lett. 2015 Aug;166(2):92-102. doi: 10.1016/j.imlet.2015.05.012. Epub 2015 Jun 1.
Coenzyme Q10 suppresses Th17 cells and osteoclast differentiation and ameliorates experimental autoimmune arthritis mice.
Jhun J1, Lee SH2, Byun JK3, Jeong JH4, Kim EK5, Lee J6, Jung YO7, Shin D8, Park SH9, Cho ML10.
1The Rheumatism Research Center, Catholic Research Institute of Medical Science, The Catholic University of Korea, Seoul, South Korea. Electronic address: jhunjy@catholic.ac.kr.
2The Rheumatism Research Center, Catholic Research Institute of Medical Science, The Catholic University of Korea, Seoul, South Korea. Electronic address: redcap817@catholic.ac.kr.
3The Rheumatism Research Center, Catholic Research Institute of Medical Science, The Catholic University of Korea, Seoul, South Korea. Electronic address: jkbyun0228@catholic.ac.kr.
4Impact Biotech, Korea 505 Banpo-Dong, Seocho-Ku, Seoul 137-040, South Korea. Electronic address: jjeonghee1@catholic.ac.kr.
5The Rheumatism Research Center, Catholic Research Institute of Medical Science, The Catholic University of Korea, Seoul, South Korea. Electronic address: mnikek@catholic.ac.kr.
6The Rheumatism Research Center, Catholic Research Institute of Medical Science, The Catholic University of Korea, Seoul, South Korea; Divison of Rheumatology, Department of Internal Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul 137-040, South Korea. Electronic address: poohish@naver.com.
7Kangnam Sacred Heart Hospital and Hallym University, Seoul, South Korea. Electronic address: yjung@hallym.ac.kr.
8College of Pharmacy, Gachon University, Incheon, South Korea. Electronic address: dyshin@gachon.ac.kr.
9The Rheumatism Research Center, Catholic Research Institute of Medical Science, The Catholic University of Korea, Seoul, South Korea; Divison of Rheumatology, Department of Internal Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul 137-040, South Korea. Electronic address: rapark@catholic.ac.kr.
10The Rheumatism Research Center, Catholic Research Institute of Medical Science, The Catholic University of Korea, Seoul, South Korea; Divison of Rheumatology, Department of Internal Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul 137-040, South Korea.

[28] Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1982 Nov;38(2):335-8.
Increase in levels of IgG in serum of patients treated with coenzyme Q10.
Folkers K, Shizukuishi S, Takemura K, Drzewoski J, Richardson P, Ellis J, Kuzell WC.

[29] Indian J Pharmacol. 2010 Dec; 42(6): 334–337.
Role of coenzyme Q10 as an antioxidant and bioenergizer in periodontal diseases.
Shobha Prakash, J. Sunitha, and Mayank Hans
Department of Periodontics, College of Dental Sciences, Davangere, Karnataka, India

[30] Biofactors. 2011 Sep-Oct;37(5):386-92. doi: 10.1002/biof.184.
Mitochondrial dysfunction and Down's syndrome: is there a role for coenzyme Q(10) ?
Tiano L1, Busciglio J.
1Department of Biochemistry, Biology and Genetics, Polytechnic University of the Marche, Ancona, Italy.

[31] Neuropsychiatr Dis Treat. 2009; 5: 597–610.
Published online 2009 Nov 16.
Coenzyme Q10 effects in neurodegenerative disease.
Meredith Spindler,1 M Flint Beal,1,2 and Claire Henchcliffe1,2
1Department of Neurology
2Department of Neuroscience, Weill Medical College of Cornell University, New York, NY, USA

[32] Atherosclerosis. 2014 Dec;237(2):433-4. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2014.08.056. Epub 2014 Oct 2.
Serum coenzyme Q10 levels as a predictor of dementia in a Japanese general population.
Momiyama Y1.
1Department of Cardiology, National Hospital Organization Tokyo Medical Center, 2-5-1 Higashigaoka, Meguro-ku, Tokyo 152-8902, Japan.


ENGLISH VERSION

WAŻNA TERMINOLOGIA:
Koenzym Q10 (ang. CoQ10)
Jest to nazwa handlowa Ubichinonu (formy utlenionej), który w organiźmie jest zamieniany na Ubichinol (aktywna biologicznie, zredukowana forma). Kaneka CoQ10 to jest wciąż nazwa handlowa Ubichinonu (mimo tego, że Kaneka jest jedynym w tej chwili producentem Ubichinolu),
Termin ten oznacza również: całkowity Koenzym Q10 - zarówno Ubichinol jak i Ubichinon - w tekstach opisowych.
Ubichinon
Jedyna forma koenzymu Q10 dostępna od ponad trzydziestu lat do niedawna (2007), kiedy japońska firma Kaneka zaczęła produkować Ubichinol. CoQ10 na opakowaniu suplementu oznacza, że zawiera on Ubichinon.
Ubichinol
Dany produkt zawiera tą aktywną formę Koenzymu Q10 tylko wtedy, kiedy Ubichinol (ang. Ubiquinol) jest wymieniony na jego opakowaniu.

W skrócie:
Koenzym Q10 (ang. CoQ10) występuje naturalnie w organiźmie człowieka w formie zredukowanej jako Ubichinol (ang. Ubiquinol) lub utlenionej o nazwie Ubichinon (ang. Ubiquinone). Nazwy Ubichinol i Ubichinon pochodzą od tego, że koenzym Q10 występuje w osoczu krwi oraz we wszystkich komórkach organizmu (ubiquitous = wszechobecny) i z powodu budowy chemicznej (chinon, chinol).

Koenzym Q10 jest substancją naturalnie wytwarzaną w organiźmie człowieka, rozpuszczalną w tłuszczach i nierozpuszczalną w wodzie. W największych ilościach występuje w wewnętrznej ścianie mitochondriów, ma działanie antyoksydacyjnie (ubichinol) oraz uczestniczy w transporcie elektronów podczas wytwarzania energii komórkowej.
Koenzym Q10 jest niezbędny do produkcji ATP ("paliwa" komórkowego) czyli do wykorzystania energii z pożywienia.

Po około trzydziestym roku życia nasza własna produkcja Koenzymu Q10 spada i może być bardzo niska w podeszłym wieku. Koreluje to ze zwiększoną tendencją do rozwoju przewlekłych chorób zwyrodnieniowych związanych z wiekiem. Mniejsze poziomy Koenzymu Q10 w organiźmie obserwuje się również w przypaku większego zużycia tej substancji podczas dużej aktywności fizycznej lub pod wpływem przewlekłego stresu psychicznego.
Wiele chorób uwarunkowanych genetycznie charakteryzuje się niskim poziomem Koenzymu Q10 (szczególnie jego formy zredukowanej/Ubichinolu) w osoczu krwi i wysokim poziomem stresu oksydacyjnego (n.p. zespół Downa).

Od wielu lat obserwuje się korzystny wpływ suplementacji Koenzymu Q10, który stosuje się od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. CoQ10 (nazwa angielska) jest formą utlenioną (Ubichinon), która w organiźmie przekształcana jest w Ubichinol (forma zredukowana) będący formą aktywną Koenzymu Q10 mającą właściwości antyoksydacyjne. Nasz organizm uzyskuje łatwo Ubichinol z Ubichinonu w młodym wieku. Po 35 roku życia przemiana ta jest coraz trudniejsza do uzyskania i problem ten pogłębia się z wiekiem razem z procesem starzenia się organizmu.

Dlatego też kiedy w 2007 roku udało się japońskiej firmie Kaneka wyprodukować i wprowadzić na rynek suplementów Ubichinol, obserwuje się lepsze rezultaty stosowania tej formy Koenzymu Q10. Organizm otrzymuje gotową i aktywną formę suplementu, który wchłania się też dużo lepiej z przewodu pokarmowego, co może mieć znaczenie w zaawansowanej niewydolności krążenia (gdzie jest obrzęk wątroby i ściany jelit).

Koenzym Q10 i Ubichinol mogą mieć korzystne działanie w wielu sytuacjach zdrowotnych (nie tylko w chorobach ale również u zdrowych ludzi). Uważa się, że należy zawsze rozważyć suplementację tymi substancjami w niewydolności krążenia i w przypadku brania statynowych leków recepturowych obniżających poziom cholesterolu we krwi i również hamujących produkcję własnego koenzymu Q10.

Suplement ten jest bardzo dobrze tolerowany. Przy stosowaniu dużych dawek obserwowano (rzadko) dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, biegunka).

Stosowane są zazwyczaj dawki 100mg-600mg/dzień (najlepiej w dawkach podzielonych na 2-3 razy dziennie). Generalnie, im poważniejszy jest problem zdrowotny, tym większa dawka jest zalecana. Im większa jest aktywność i obciążenie organizmu, tym większe jego ilości mogą być potrzebne do właściwego funkcjonowania i utrzymania zdrowia.

kliknij w celu kupna

Suplement zawierający Karnitynę, Kwas α-Liponowy i Koenzym Q10 w formie Ubichinonu (jest w organiźmie przekształcany w Ubichinol).


kliknij w celu kupna

Suplement zawiera Ubichinol wyprodukowany przez japońską firmę Kaneka w formie QH-absorb, która stanowi stabilną i zredukowaną postać Koenzymu Q10 wchłaniającą się dobrze z przewodu pokarmowego .


kliknij w celu kupna

Suplement jest źródłem najwyższej jakości Ubichinolu (jak produkt powyżej) oraz PQQ. Zawiera :
Ubichinol (Kaneka QH®), 
BioPQQ™ (sól dwusodowa pirolochinolinochinonu)
firmy MGC (Japonia).