PectaSol-C
Pectasol-C jest suplementem diety zawierającym zmodyfikowane pektyny cytrusowe, które mogą w korzystny sposób wpływać na:
* zdrowie komórkowe ("zdrowa" kontrola procesów zapalnych, nowotworów złośliwych, procesów włóknienia i regeneracji tkanek),
* mają działanie łagodnie odtruwające organizm (bezpieczna dezaktywacja i usuwanie z organizmu trucizn środowiskowych),
* mogą korzystnie wpływać na odporność organizmu i prawdopodobnie mają jeszcze wiele innych działań pozytywnych dla zdrowia (szerszy opis poniżej).

Pectasol-C i inne zmodyfikowane pektyny są jedynymi znanymi do tej pory naturalnymi ligandami łączącymi się w organiźmie z galektyną-3 (i w ten sposób ją neutralizującymi).
Galektyna-3 jest rozpuszczalnym białkiem wiążącym galaktozydy i normalnie w małych ilościach obecnym w zdrowym organiźmie. Zwiększona ekspresja galektyny-3 jest związana z nadmiernym i nieprawidłowym włóknieniem (marskością) wątroby, serca oraz naczyń krwionośnych, płuc, nerek i innych organów wewnętrznych. Uważa się również, że sprzyja rozwojowi wielu nowotworów złośliwych. Ustalono związek nadmiernej obecności tego białka z mechanizmami, które nowotwory używają do obrony przed odpornością organizmu i przed lekarstwami przeciwnowotworowymi [11]. Zwiększona ekspresja galektyny-3 świadczy o agresywności raka, sprzyja przerzutom i nawrotom choroby nowotworowej. Dlatego białko to stało się w ostatnim okresie celem badań, których ustalenia mogą pomóc w bardziej skutecznym leczeniu nowotworów złośliwych.

Poparte badaniami naukowymi właściwości zmodyfikowanych pektyn cytrusowych:

ZDROWIE UKŁADU KRĄŻENIA. MIAŻDŻYCA. NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA. PATOLOGICZNE WŁÓKNIENIE NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH.
Korzystny wpływ zmodyfikowanych pektyn cytrusowych na układ krążenia jest najprawdopodobniej związany głównie z ich neutralizującym działaniem na galektynę-3. Badania przeprowadzone na zwierzętach laboratoryjnych wskazują, że jest to mechanizm niezależny od poziomu cholesterolu we krwi.
Podwyższony poziom cholesterolu jest znanym istotnym czynnikiem w rozwoju miażdżycy naczyń krwionośnych.

Naukowcy z Gainesville na Florydzie (Department of Medicine, University of Florida College of Medicine) przeprowadzili badanie, w którym zwierzęta laboratoryjne były celowo karmione w ten sposób, żeby ich poziom cholesterolu był 6-12 razy większy od normalnego. Doświadczalne świnki otrzymywały jednocześnie pektyny cytrusowe. Po 360 dniach takiej diety połowa przypadkowo wybranych zwierząt zaczęła otrzymywać zamiast pektyn celulozę razem z promiażdżycowym pokarmem, natomiast druga połowa kontynuowała dotychczasową dietę (z pektynami cytrusowymi). Po następnych 270 dniach doświadczenia ustalono w badaniu sekcyjnym stopień zaawansowania miażdżycy u obu grup świnek laboratoryjnych.
Pektyny cytrusowe nie miały wpływu na poziom cholesterolu i nie obniżyły jego poziom we krwi badanych zwierząt.
Laboratoryjne świnki, które je spożywały miały jednak wyraźnie mniej zaawansowaną miażdżycę w porównaniu ze zwierzętami otrzymującymi zamiast pektyn celulozę. Tylko 5,3 % aorty zwierząt karmionych pektynami cytrusowymi było objęte miażdżycą w porównaniu do 13,6 % powierzchni aorty pokrytych blaszkami miażdżycowymi świnek, u których pektyny zastąpiono celulozą. Średni stopień zwężenia naczyń wieńcowych wynosił 45% w wyniku diety bez pektyn, natomiast tylko 24% w grupie zwierząt karmionych pektynami [21].
Biorąc pod uwagę rezultaty swoich badań naukowcy z Florydy twierdzą, że pektyny cytrusowe mogą mieć bezpośredni, korzystny wpływ hamujący rozwój miażdżycy naczyń krwionośnych i dzieje się tak poprzez mechanizm niezależny od poziomu cholesterolu we krwi.


W innym badaniu przeprowadzonym kilka lat wcześniej w tym samym ośrodku badawczym [20] ustalono, że pektyny cytrusowe mogą mieć hamujący wpływ na rozwój miażdżycy u świnek laboratoryjnych również poprzez wpływ obniżający poziom cholesterolu. Było tak, kiedy pektyny stosowane były u świnek, których dieta zawierała tylko trochę więcej tłuszczu i nie doprowadzano do wielokrotnie wyższego poziomu cholesterolu we krwi, tak jak w badaniu przeprowadzonym kilka lat później i opisanym powyżej [21].

Wiele innych badań przeprowadzonych do tej pory świadczy o tym, że kluczową rolę w przeciwmiażdżycowym działaniu pektyn cutrusowych odgrywa neutralizacja (hamowanie działania) galektyny-3 [19,22,23].
W badaniach na zwierzętach, które pozbawiono genetycznie tego białka, obserwowano o co najmniej połowę mniejszą formację blaszek miażdżycowych w dużych naczyniach krwionośnych [19].
Uczeni francuscy uzyskali w badaniach na zwierzętach wyniki świadczące o tym, że galektyna-3 jest potrzebna do reakcji zapalnej i odkładania kolagenu w mięśniówce gładkiej naczyniowej w odpowiedzi na aldosteron [23]. Hormon ten jest odpowiedzialny za sztywnienie (utratę elastyczności) naczyń tętniczych i niewydolność krążenia.
Galektyna-3 jest potrzebna organizmowi w pewnych ilościach do komunikacji międzykomórkowej i do prawidłowego wzrostu. W dorosłym organiźmie odgrywa kluczową rolę w tak zwanym remodelingu (przebudowie).
Ocenia się, że mniej więcej co 7-10 lat wszystkie komórki naszego ciała ulegają kompletnej wymianie na nowe stworzone na wzór poprzednich. Stwierdzono, że kiedy w organiźmie jest za dużo galektyny-3, to w procesie tym jest za dużo włóknienia. Nadmiar tego białka stwierdza się często w przypadku przewlekłych procesów chorobowych przebiegających z nadmiernym długotrwałym stanem zapalnym.
Patologiczne włóknienie serca, płuc, wątroby, nerek i innych organów wewnętrznych jest wiodącą przyczyną śmierci populacji ludzkiej w USA i prawdopodobnie w większości wysoko rozwiniętych krajów cywilizacji zachodniej. Nadmierna ilość galektyny-3 towarzysząca przewlełym stanom zapalnym jest efektem zachodniego stylu życia (czyli spożywania sprocesowanego, genetycznie zmodyfikowanego jedzenia, braku ruchu, nadmiaru stresu oraz zanieczyszczenia środowiska - w bardzo dużym skrócie).
W 2011 roku FDA zatwierdziła test krwi oceniający ilość galektyny-3 w celu prognozowania w niewydolności krążenia. Lekarze używają ten test również do monitorowania nowotworów złośliwych i innych chorób związanych z bardzo częstą nadmierną obecnością tego białka w organiźmie ludzkim.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE.
Wiele dotychczas przeprowadzonych badań in vitro (poza żywym organizmem) oraz in vivo (badania kliniczne z ludźmi i obserwacje zwierząt laboratoryjnych) z udziałem różnych preparatów zmodyfikowanych pektyn cytrusowych wskazują na ich wyraźny wpływ hamujący rozwój komórek nowotworowych oraz nowotworów złośliwych.
Obiecujące rezultaty osiągane były w badaniach klinicznych na ludziach z bardzo zaawansowanymi złośliwymi guzami nowotworowymi [15].
Jedno z badań sugeruje, że Pectasol może przedłużać czas, w którym PSA podwaja swoją wartość (ang. PSADT) u mężczyzn z nawracającym rakiem prostaty i leczonych konwencjonalnie (radykalna prostatektomia, radioterapia i kriochirurgia)[17]. Rak prostaty jest idealnym przykładem choroby, której supresja i zwolnienie przebiegu może decydować o tym, że nie ma ona wpływu na długość życia.
Jednym z podstawowych założeń medycyny naturopatycznej jest dążenie do stłumienia (spowolnienia) danej dolegliwości i niekoniecznie jej eliminacja. Waleczne podejście metod konwencjonalnych prowadzi natomiast do trwałych uszkodzeń w organiźmie leczonych w ten sposób chorych. Chemioterapia nowotworów jest bardzo dobrym tego przykładem. Zbyt często staje się ona bezpośrednią przyczyną śmierci lub powoduje nieodwracalne działania uboczne.
Istnieje wiele badań świadczących o tym, że jednoczesne zastosowanie pewnej metody naturalnej razem z leczeniem konwencjonalnym (chemioterapia, radioterapia) w leczeniu raka jest bardziej skuteczne lub pozwala stosować mniejsze dawki szkodliwych metod do osiągnięcia tych samych i lepszych rezultatów.
Dobrym przykładem tego są grzyby medyczne.
Pectasol oraz inne zmodyfikowane pektyny stosowane razem ze środkami chemioterapeutycznymi i innymi metodami konwencjonalnymi również mogą poprawić rezultaty takiego leczenia [2,11,17].

DZIAŁANIE ODTRUWAJĄCE [4,5,6,13].

DZIAŁANIE POPRAWIAJĄCE ODPORNOŚĆ [14].


kliknij w celu kupna
(kapsułki)

Postać suplementu w kapsułkach może być łatwiejsza w użyciu w przypadku (na przykład) podróżowania i utrudnionego dostępu do naczyń kuchennych potrzebnych do rozpuszczenia proszku.

kliknij w celu kupna
(proszek)

Postać suplementu w proszku to czyste (100%) zmodyfikowane pektyny cytrusowe, bez składników używanych do kapsułkowania. Jest to też produkt o około 30% tańszy niż Pectasol-C w kapsułkach (biorąc pod uwagę cenę/ilość zmodyfikowanych pektyn).Pectasol-C to najwyższej jakości produkt tego typu (zmodyfikowane pektyny cytrusowe, ang. Modified Citrus Pectins - MCP), który jest efektem ponad piętnastoletniej pracy naukowej doktora Izaaka Eliaza - właściciela Econugenics i wykształconego w konwencjonalnym uniwersytecie medycznym w Izraelu lekarza prowadzącego klinikę medyczną w północnej Kaliforni, która zajmuje się między innymi chorymi z nowotworami złośliwymi różnych narządów.

Na rynku suplementów jest wiele zmodyfikowanych pektyn cytrusowych, których działanie jest uzasadniane na podstawie prac naukowych zainspirowanych przez doktora Eliaza lub przez niego przeprowadzonych. Tylko produkt Econugenics posiada jednak pewne cechy będące efektem wieloletnich badań, które zostaną wyjaśnione poniżej.
Dobry suplement diety ze zmodyfikowanymi pektynami cytrusowymi zawiera jak najmniejsze cząsteczki, które wchłaniają się dobrze z przewodu pokarmowego w celu dobrej biodostępności we wszystkich komórkach organizmu. Zbyt duże cząsteczki niezmodyfikowanych pektyn lub nawet pewne źle zmodyfikowane pektyny cytrusowe nie wchłaniają się lub wchłaniają się niewystarczająco dobrze, żeby oczekiwać od nich takiego działania biologicznego, jakie może mieć Pectasol-C.

Pektyny są znanymi od dawna węglowodanami o długich rozgałęzionych łańcuchach obecnymi w ścianach komórkowych wielu roślin (szczególnie obfitują w pektyny skórki owoców cytrusowych) i można je spotkać w pewnych artykułach spożywczych, na przykład w dżemach i powidłach.
Pektyny mają dużą masę cząsteczkową (50-300 tysięcy kilodaltonów) i praktycznie nie wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Mają natomiast zdolność wiązania się w jelitach z metalami ciężkimi i izotopami radioaktywnymi, cżego dowodem jest na przykład zastosowanie pektyn u dzieci zatrutych w czasie awarii atomowej w Czarnobylu.
Przy pomocy pektyn jabłkowych udało się u nich znacznie obniżyć poziom cezu radioaktywnego ( Cs-137 ), zmniejszając w ten sposób zagrożenie chorobami (w tym groźnymi nowotworami), które mogą się rozwinąć z powodu obecności w organiźmie tego izotopu radioaktywnego [13]. Osiągnięto takie rezultaty pomimo tego, że pektyny nie wchłaniają się z jelit. Dzieci były badane w sanatorium, gdzie ich środowisko, woda pitna i żywność były czyste (nie były napromieniowane).

Zmodyfikowane pektyny cytrusowe wyprodukowane przez Econugenics doktora Eliaza (Pectasol-C) wchłaniają się bardzo dobrze z przewodu pokarmowego i z powodu swoich właściwości i biodostępności mogą mieć liczne korzystne działania na cały organizm.
Nie działają więc tylko przez swoją obecność w jelitach, tak jak niewchłaniające się z przewodu pokarmowego pektyny zastosowane u dzieci z Czarnobyla.
Unikalny proces opatentowany przez producenta, który posługuje się głównie enzymami (oprócz tego manipulacją ph środowiska procesu i temperaturą) pozwolił na uzyskanie zmodyfikowanych pektyn cytrusowych pochodzących z wewnętrznej (białej) części skórki pomarańczy, cytryn, grapefruitów i limonek - produktu najwyższej klasy tego typu.
Cząsteczki zmodyfikowanych pektyn w Pectasolu-C są głównie wielkości poniżej 100 mikronów i o masie cząsteczkowej poniżej 15 kilodaltonów (w dużej części 3-10 kilodaltonów). Charakteryzują się też bardzo małym stopniem estryfikacji. Wynosi ona poniżej 10% (dla porównania: estryfikacja przeciętnych pektyn wynosi 70% a wiele zmodyfikowanych pektyn innych producentów jest na poziomie 50%).
Mała estryfikacja jest konieczna do tego, żeby zmodyfikowane pektyny łączyły się z miejscem swojego biologicznego działania w organiźmie a nie między sobą.
Produkt EcoNugenics charakteryzuje się również bardzo dużą stabilnością, która oceniana jest na 95% (ponieważ tylko 5% procent stanowi w nim zawartość kwasu monogalakturonowego)[8].
Pectasol-C jest jeszcze bardziej zaawansowanym produktem (pod względem swoich właściwości związanych z jeszcze lepszym sposobem uzyskania w wyniku wieloletniego doświadczenia producenta) niż Pectasol - poprzednio oferowany przez EcoNugenics.
(1) Integr Cancer Ther. 2013 Mar;12(2):145-52. doi: 10.1177/1534735412442369. Epub 2012 Apr 24.
Synergistic and additive effects of modified citrus pectin with two polybotanical compounds, in the suppression of invasive behavior of human breast and prostate cancer cells.
Jiang J, Eliaz I, Sliva D.
Indiana University Health, Indianapolis, IN, USA.

(2) Cell Biol Int. 2012 Jul;36(7):601-10. doi: 10.1042/CBI20110309.
Combination effect of PectaSol and Doxorubicin on viability, cell cycle arrest and apoptosis in DU-145 and LNCaP prostate cancer cell lines.
Tehranian N, Sepehri H, Mehdipour P, Biramijamal F, Hossein-Nezhad A, Sarrafnejad A, Hajizadeh E.
Animal Biology Department, School of Biology, University College of Sciences, University of Tehran, PO Box 1415, Tehran, Islamic Republic of Iran.

(3) Integr Cancer Ther. 2010 Jun;9(2):197-203. doi: 10.1177/1534735410369672. Epub 2010 May 11.
PectaSol-C modified citrus pectin induces apoptosis and inhibition of proliferation in human and mouse androgen -dependent and -independent prostate cancer cells.
Yan J, Katz A.
Department of Urology, Columbia University Medical Center, 1130 St. Nicholas Ave., New York, NY 10032, USA.

(4) Altern Ther Health Med. 2008 Jul-Aug;14(4):34-8.
The role of modified citrus pectin as an effective chelator of lead in children hospitalized with toxic lead levels.
Zhao ZY, Liang L, Fan X, Yu Z, Hotchkiss AT, Wilk BJ, Eliaz I.
Department of Medicine, Children's Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Republic of China.

(5) Forsch Komplementmed. 2007 Dec;14(6):358-64. doi: 10.1159/0000109829. Epub 2007 Dec 12.
Integrative medicine and the role of modified citrus pectin/alginates in heavy metal chelation and detoxification--five case reports.
Eliaz I, Weil E, Wilk B.
Amitabha Medical Clinic and Healing Center Sebastopol, CA 95472, USA.

(6) Phytother Res. 2006 Oct;20(10):859-64.
The effect of modified citrus pectin on urinary excretion of toxic elements.
Eliaz I, Hotchkiss AT, Fishman ML, Rode D.
Amitabha Medical Clinic and Healing Center, 7064 Corline Ct. Ste A, Sebastopol, CA 95472, USA.

(7) Food Funct. 2013 Jun;4(6):960-71. doi: 10.1039/c3fo30350k. Epub 2013 May 14.
Comparative studies on the anti-tumor activities of high temperature- and pH-modified citrus pectins.
Hao M, Yuan X, Cheng H, Xue H, Zhang T, Zhou Y, Tai G.
School of Life Science, Northeast Normal University, 5268 Renmin Street, 130024 Changchun, Jilin Province, People's Republic of China

(8) http://www.econugenics.com

(9) Glycoconj J. 2012 May;29(4):159-65. doi: 10.1007/s10719-012-9382-5. Epub 2012 May 7.
Analysis of the neutral polysaccharide fraction of MCP and its inhibitory activity on galectin-3.
Gao X, Zhi Y, Zhang T, Xue H, Wang X, Foday AD, Tai G, Zhou Y.
School of Life Sciences, Northeast Normal University, 5268 Renmin Street, Changchun, 130024, People's Republic of China.

(10) Cell Death Dis. 2013 Aug 1;4:e753. doi: 10.1038/cddis.2013.277.
The significance of galectin-3 as a new basal cell marker in prostate cancer.
Wang Y, Balan V, Gao X, Reddy PG, Kho D, Tait L, Raz A.
Department of Oncology, Karmanos Cancer Institute, School of Medicine, Wayne State University, Detroit, MI 48201, USA.

(11) Cancer Biol Ther. 2013 Aug 5;14(10). [Epub ahead of print]
Galectin-3 inhibition sensitizes human renal cell carcinoma cells to arsenic trioxide treatment.
Xu Y, Gu X, Gong M, Guo G, Han K, An R.
Department of Urological Surgery; The Affiliated Tumor Hospital of Harbin Medical University; Heilongjian, PR China. Case Rep Oncol. 2013 Jul 3;6(2):343-9. doi: 10.1159/000353574. Print 2013 May.

(12) Case Rep Oncol. 2013 Jul 3;6(2):343-9. doi: 10.1159/000353574. Print 2013 May.
The Role of Galectin-3 as a Marker of Cancer and Inflammation in a Stage IV Ovarian Cancer Patient with Underlying Pro-Inflammatory Comorbidities.
Amitabha Medical Clinic and Healing Center, Santa Rosa, Calif., USA.

(13) Swiss Med Wkly. 2004 Jan 10;134(1-2):24-7.
Reducing the 137Cs-load in the organism of "Chernobyl" children with apple-pectin.
Nesterenko VB, Nesterenko AV, Babenko VI, Yerkovich TV, Babenko IV.
Belrad Institute of Radiation Safety, Charity House, 11 Staroborisovsky Trakt, 220114 Minsk, Republic of Belarus.

(14) Activation of Human T-Helper/Inducer Cell, T-Cytotoxic Cell, B-Cell, and Natural Killer (NK)-Cells and induction of Natural Killer Cell Activity against K562 Chronic Myeloid Leukemia Cells with Modified Citrus Pectin.
Cheppail Ramachandran1*, Barry J Wilk2, Arland Hotchkiss34, Hoa Chau3, Isaac Eliaz2 and Steven J Melnick15
1 Dharma Biomedical LLC, Miami, FL, 33156, USA
2 Econugenics, Inc., Santa Rosa CA, 95407, USA
3 U.S. Department of Agriculture, USA
4 Agricultural Research Service, Eastern Regional Research Center, 600 E. Mermaid Lane, Wyndoor, PA 19038, USA
5 Department of Pathology, Miami Children's Hospital, Miami, FL 33155, USA

(15) Clinical Medicine: Oncology 2007:I 73-80
Clinical Benefit in Patients with Advanced Solid Tumors Treated with Modified Citrus Pectin: A Prospective Pilot Study.
Marc Azémar1, Bernd Hildenbrand1, Brigitte Haering1, Manfred E. Heim2 and Clemens Unger1
1Department of Clinical Oncology at the Tumor biology Center at the Albert-Ludwigs-University in Freiburg, Germany. 2Sonnenberg-Klinik, Bad Sooden-Allendorf, Germany.

(16) http://www.mayoclinic.com/health/chelation-therapy/MY00159/DSECTION=risks

(17) Prostate Cancer Prostatic Dis. 2003;6(4):301-4.
Modified citrus pectin (MCP) increases the prostate-specific antigen doubling time in men with prostate cancer: a phase II pilot study.
Guess BW, Scholz MC, Strum SB, Lam RY, Johnson HJ, Jennrich RI.
Prostate Oncology Specialist, Marina del Rey, California 90292, USA.

(18) The Encyclopedia of Natural Medicine, 3rd Edition
Michael T. Murray, N.D.
Joseph Pizzorno, N.D.
Atria books, 2012

(19) Glycobiology. 2013 Jun;23(6):654-63. doi: 10.1093/glycob/cwt006. Epub 2013 Feb 19.
Inhibition of galectin-3 reduces atherosclerosis in apolipoprotein E-deficient mice.
MacKinnon AC, Liu X, Hadoke PW, Miller MR, Newby DE, Sethi T.
Scottish Centre for Regenerative Medicine, SCRM Building, University of Edinburgh, Edinburgh Bioquarter, 5 Little France Drive, Edinburgh EH16 4UU, UK.

(20) Clin Cardiol. 1988 Sep;11(9):597-600.
Grapefruit pectin inhibits hypercholesterolemia and atherosclerosis in miniature swine.
Baekey PA, Cerda JJ, Burgin CW, Robbins FL, Rice RW, Baumgartner TG.
Department of Medicine, University of Florida College of Medicine, Gainesville, USA.

(21) Circulation. 1994 Mar;89(3):1247-53.
Inhibition of atherosclerosis by dietary pectin in microswine with sustained hypercholesterolemia.
Cerda JJ, Normann SJ, Sullivan MP, Burgin CW, Robbins FL, Vathada S, Leelachaikul P.
Department of Medicine, University of Florida College of Medicine, Gainesville, USA.

(22) http://www.dreliaz.org/mpc-hearthealth/

(23) Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013 Jan;33(1):67-75. doi: 10.1161/ATVBAHA.112.300569. Epub 2012 Nov 1.
Galectin-3 mediates aldosterone-induced vascular fibrosis.
Calvier L, Miana M, Reboul P, Cachofeiro V, Martinez-Martinez E, de Boer RA, Poirier F, Lacolley P, Zannad F, Rossignol P, López-Andrés N.
Inserm, U961, Faculty of Medicine, Université de Lorraine, Vandoeuvre-lès-Nancy, France.

W skrócie:

Badania naukowe wskazują na pozytywny wpływ zdrowotny zmodyfikowanych pektyn cytrusowych i możliwość ich wykorzystania w hamowaniu miażdżycy naczyń krwionośnych, patologicznego włóknienia narządów wewnętrznych, nowotworów złośliwych (szczególnie raka prostaty). Pectasol-C jest też skutecznym i łagodnym (dobrze tolerowanym)  preparatem odtruwającym organizm.

Jednym z głównych mechanizmów działania zmodyfikowanych pektyn cytrusowych jest hamowanie nadmiernej (patologicznej) obecności w organiźmie galektyny-3.

Zmodyfikowane pektyny cytrusowe to w tej chwili jedyne znane naturalne środki neutralizujące galektynę-3.

kapsułki (nalezy popić szklanką wody)

kliknij w celu kupna

proszek (należy rozprowadzić w 1/3 szklanki wody przed spożyciem)

kliknij w celu kupna