CORDYCEPS
 (interakcje, działania uboczne, przeciwwskazania)

Wskazana jest konsultacja z lekarzem (najlepiej z lekarzem mającym wiedzę na temat ziół i suplementów lub skłonnym do zapoznania się z ich działaniem) przed użyciem tego produktu i w trakcie jego stosowania, zwłaszcza w okresie ciąży, karmienia piersią i podczas brania leków recepturowych. Należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.Możliwe interakcje z innymi ziołami, suplementami i lekami recepturowymi:

- nasilanie działania hipoglikemicznego recepturowych leków przeciwcukrzycowych (Insulina i leki doustne) oraz innych ziół i suplementów działających w ten sposób (n.p. : większość grzybów medycznych, Zyflamend, Astragalus),
- nasilanie działania leków recepturowych przedłużających czas krzepnięcia i krwawienia (na przykład Warfaryna, Acenokumarol, leki utrudniające agregację płytek, Heparyna, leki trombolityczne) oraz ziół i suplementów wpływających w ten sposób na organizm (n.p.: inne grzyby medyczne, olej rybny, enzymy trawienne, Zyflamend, Turmeric/kurkuma, Saw Palmetto),
- nasilanie działania hipotonicznego (obniżającego ciśnienie tętnicze) leków recepturowych na nadciśnienie oraz innych ziół i suplementów wpływających w ten sposób na organizm (n.p.: inne grzyby medyczne, Coleus Forskohlii, Koenzym Q10, Zyflamend),
- nasilanie działania leków farmaceutycznych na depresję, szczególnie inhibitorów MAO (niektóre leki przeciwgruźlicze i jedne z pierwszych leków na depresję, obecnie rzadko stosowane n.p.: Isocarboxazid, Phenelzine, Selegiline) oraz ziół i suplementów działających w ten sposób (n.p.: 5-HTP, L-Tryptofan, St. John's wort/dziurawiec, SAME),
- pomimo tego, że stosowanie Cordycepsu może mieć bardzo korzystne działanie w transplantologii utrudniające odrzucenie przeszczepów (co niewątpliwie wymaga dalszych badań) uważa się jego preparaty za osłabiające działanie leków immunosupresyjnych (n.p.: Prograf, Certican) i sterydów (n.p.: Encorton) stosowanych w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepów i w chorobach autoimmunologicznych.

Możliwe działania uboczne:

Cordyceps uważany jest za bezpieczny, gdy nie są przekraczane zalecane dawki u osób zdrowych i nie biorących innych preparatów (farmaceutycznych lub alternatywnych).
Należy zwrócić uwagę na interakcje i przeciwwskazania przy stosowaniu tego grzyba medycznego w innych sytuacjach.

Przeciwwskazania:

- stosowanie preparatów maczużnika może być szkodliwe u osób z hormonalnie wrażliwymi nowotworami (niektóre nowotwory piersi i prostaty) oraz u chorych na ostrą lub przewlekłą białaczkę szpikową (Cordyceps pobudza progenitorowe krwinki czerwone),
- sugerujemy odstawienie Cordycepsu przed większymi zabiegami chirurgicznymi (w ten sam sposób jak recepturowe leki przeciwzakrzepowe),
- powinno się przerwać przyjmowanie preparatu tego grzyba w przypadku objawów uczulenia/nadwrażliwości,
- w przypadku dużej dokuczliwości innych działań ubocznych, jeśli wydają sie one związane z przyjmowaniem Cordycepsu, również należy przerwać jego przyjmowanie.

Opracowane przez dietmoderators.com na podstawie własnych obserwacji, korespondencji z producentem oraz literatury medycznej i żródeł wykorzystanych do napisania stron:
https://www.dietmoderators.com/cordyceps.html
https://www.dietmoderators.com/dlacordyceps.html