Please enter the Password.

Enter password:

Tłustym drukiem są wymienione elementy diety wybitnie korzystne. Natomiast kursywą (pochylonym drukiem) są wymienione takie, które nie będą szkodzić, kiedy organizm jest zdrowy.

Niewymienione elementy diety są neutralne dla organizmu. Rekomenduje się spożywanie wyłącznie korzystnych produktów żywnościowych.