IMMUNE - ASSIST
Critical Care Formula
(interakcje, działania uboczne, przeciwwskazania)

Wskazana jest konsultacja z lekarzem (najlepiej z lekarzem mającym wiedzę na temat ziół i suplementów lub skłonnym do zapoznania się z ich działaniem) przed użyciem tego produktu i w trakcie jego stosowania, zwłaszcza w okresie ciąży, karmienia piersią i podczas brania leków recepturowych. Należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.Możliwe interakcje z innymi ziołami, suplementami i lekami recepturowymi:

Preparat Immune Assist Critical Care Formula posiada w swoim składzie przede wszystkim heteropolisacharydy i beta-glukany. Zawiera mało innych substancji, które występują w poszczególnych grzybach medycznych będących źródłem do jego produkcji.
Dział naukowo-badawczy Aloha Medicinals twierdzi, że nie zaobserwowano hipoglikemicznego, obniżającego ciśnienie i przeciwzakrzepowego działania tego preparatu lub innych działań ubocznych.
Ponieważ Immune Assist Critical Care uzyskiwany jest z pełnego spektrum sześciu grzybów medycznych, podczas jego stosowania powinno się (naszym zdaniem) monitorować osobę go przyjmującą pod kątem następujących interakcji:
- nasilanie działania hipoglikemicznego leków przeciwcukrzycowych (zarówno doustnych jak też różnych preparatów Insuliny) oraz innych ziół i suplementów obniżających poziom glukozy we krwi,
- wzmaganie działania obniżającego ciśnienie leków recepturowych oraz ziół i suplementów działających w ten sposób,
- działanie przeciwzakrzepowe i nasilanie wpływu innych ziół i suplementów działających w ten sposób (na przykład: inne grzyby medyczne, olej rybny, enzymy trawienne i wiele innych),
- możliwość potęgowania działania takich leków recepturowych jak: Warfaryna, Acenokumarol, Heparyna, Aspiryna i podobne (leki przedłużające czas krzepnięcia i krwawienia),
- z powodu immunostymulującego wpływu na organizm IA Critical Care może osłabiać działanie recepturowych leków immunosupresyjnych (stosowanych na przykład w chorobach autoimmunologicznych i po przeszczepach w celu zapobiegania ich odrzuceniu).

Możliwe działania uboczne:

W czasie badań klinicznych z udziałem tego preparatu nie obserwowano działań ubocznych i toksycznych u osób biorących w nich udział.
Należy spodziewać się, że możliwość takich działań jest dużo mniejsza niż w przypadku stosowania poszczególnych grzybów używanych do produkcji preparatu, ponieważ Immune Assist Critical Care składa się w całości z Immune Assist Micron (stworzony pod kątem maksymalnej zawartości polisacharydów i beta-glukanów oraz zawierający minimalne ilości substancji powodujących działania uboczne związane ze stosowaniem grzybów medycznych).
Również literatura medyczna innego typu (niż na temat powyższych badań) nie zawiera opisów toksycznego działania Immune Assist Critical Care Formula oraz nie zawiera doniesień o istotnych działaniach ubocznych.
Ze względu na sposób w jaki preparat wpływa na organizm i jego pochodzenie (z grzybów medycznych), trzeba jednak zwrócić uwagę na możliwość następujących skutków ubocznych:
- działanie hipoglikemiczne (szczególnie u osób ze skłonnością do niskich poziomów glukozy we krwi),
- działanie obniżające ciśnienie tętnicze (szczególnie u osób z tendencją do niskiego ciśnienia),
- działanie przeciwzakrzepowe, co może objawiać się krwawieniem z nosa (obserwowane w przypadku długotrwałego stosowania grzyba Reishi/Ganoderma lucidum, który jest składnikiem preparatu Immune Assist Critical Care), tendencją do siniaczenia, przedłużającym się krwawieniem z ran (na przykład po zacięciu przy goleniu) oraz zwiększonym ryzykiem krwotoków w przypadku dużych urazów lub zabiegów operacyjnych.

Przeciwwskazania:

- u osób po transplantacji, które przyjmują recepturowe leki obniżające odporność w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepu (preparat działa immunostymulująco),
- w przypadku stwierdzenia przeciwzakrzepowego działania preparatu, sugerujemy odstawienie go przed większymi zabiegami chirurgicznymi (w ten sam sposób jak recepturowe leki przeciwzakrzepowe),
- powinno się przerwać przyjmowanie preparatu w przypadku objawów uczulenia/nadwrażliwości,
- w przypadku dużej dokuczliwości innych działań ubocznych, jeśli wydają sie one związane z przyjmowaniem Immune Assist Critical Care, również należy przerwać przyjmowanie tego preparatu.

Opracowane przez dietmoderators.com na podstawie własnych obserwacji, korespondencji z producentem oraz literatury medycznej i żródeł wykorzystanych do napisania strony: https://www.dietmoderators.com/immuneassist.html