IP-6
IP-6 może być skuteczny w łagodzeniu skutków ubocznych chemioterapii [1]. Jest również używany w chorobach układu krążenia.

Naukowcy z Chorwacji przeprowadzili badanie kliniczne, w którym obserwowano działanie IP-6 razem z inozytolem u kobiet leczonych konwencjonalnie przy pomocy chemioterapii [2].
Do badania wybrano 14 kobiet w takim samym stadium zaawansowania złośliwego raka piersi i podzielono je na dwie grupy po 7 osób.
Przez okres dwóch lat podawano jednej grupie kobiet IP-6 a inozytolem. Natomiast druga grupa siedmiu kobiet otrzymywała placebo.
Stan zdrowia obserwowanych chorych był monitorowany przy pomocy badań laboratoryjnych oraz formularzy, w których kobiety notowały swoje samopoczucie.
W wyniku badania ustalono, że kobiety otrzymujące chemioterapię i następnie IP-6 z inozytolem miały lepsze samopoczucie i wydolność fizyczną potrzebną do wykonywania codziennych czynności w porównaniu do kobiet, które po leczeniu chemią otrzymały placebo.
Wyniki badań laboratoryjnych tych kobiet również były lepsze. Nie zaobserwowano u nich cytopenii (obniżenia liczby białych ciałek krwi oraz zmniejszenia ilości płytek krwi).
Te typowe działania uboczne chemioterapii zanotowano natomiast w grupie przyjmującej placebo.[1] https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/inositol-hexaphosphate
[2] J Exp Clin Cancer Res. 2010 Feb 12;29:12. doi: 10.1186/1756-9966-29-12.
Efficacy of IP6 + inositol in the treatment of breast cancer patients receiving chemotherapy: prospective, randomized, pilot clinical study.
Bacić I1, Druzijanić N, Karlo R, Skifić I, Jagić S.
Department of Surgery, General Hospital Zadar, 23000 Zadar, Croatia.

kliknij w celu kupna IP-6 Gold (pojemnik z proszkiem)kliknij w celu kupna IP-6 Gold (kapsułki)