Sprzedawane przez nas produkty z grzybami medycznymi zawierają wyłącznie grzyby kultywowane lub dziko rosnące w Stanach Zjednoczonych.
Ma to znaczenie z powodu awarii elektrowni atomowych w Czarnobylu i w Fukushima. Grzyby bardzo pochłaniają promieniowanie radioaktywne i substancje radioaktywne. Jednocześnie grzyby medyczne mają właściwości chroniące żywy organizm przed skutkami takiego szkodliwego promieniowania.


MyCOMMUNITY (HOST DEFENSE)
120 wegetariańskich kapsułek
Producent: Fungi Perfecti, Olympia, WA, USA
Sugerowana dawka: 2 kapsułki dziennie jako suplement diety
Skład każdej kapsułki (525 mg) to 17 grzybów: Maitake (Grifola frondosa) grzybnia, Chaga (Inonotus obliquus) grzybnia, Red Reishi (Ganoderma lucidum var. resinaceum) grzybnia, Cordyceps (Cordyceps sinensis) grzybnia, Royal Sun Blazei (Agaricus blazei/brasilliensis) grzybnia, Enokitake (Flammulina velutipes) grzybnia, Mesima (Phellinus linteus) grzybnia, Turkey Tail (Trametes versicolor) grzybnia, Zhu Ling (Polyporus umbellatus), Lion's Mane (Hericium erinaceus) grzybnia, Maitake (Grifola frondosa) owocnik, Artist Conk (Ganoderma applanatum) grzybnia, Oregon Reishi (Ganoderma oregonese) grzybnia, Agarikon (Fomitopsis officinalis) grzybnia, Amadou (Fomus fomentarius) grzybnia, Shiitake (Lentinula edodes) grzybnia, Birch Polypore (Piptoporus betulinus) grzybnia, Split Gill Polypore (Schizophyllum commune) grzybnia
Inne składniki: liofilizowana biomasa grzybniowa z brązowego ryżu, NPCaps (Pullulan, polisacharyd zewnątrzkomórkowy)
Certyficat produktu ekologicznego
Cena: $52.40


Realizacja zamówień.