długowieczność - zioła i suplementy (przewodnik)
rybozyd nikotynamidu

***

Praktycznie wszystkie naturalne preparaty zawierające zioła i suplementy stosowane są w celu przedłużenia jakości i długości życia. Zdecydowana większość z nich działa poprzez epigenetyczną regulację ekspresji genów. Dopiero jednak preparat typu Niagen jest jako pierwszy dostępny na rynku suplementów jako sposób manipulacji mogącej przedłużać życie a nawet odwracającej aspekty starzenia i będący bezpośrednio efektem najnowszych osiągnięć naukowych w tej dziedzinie.

Niagen jest żródłem występującego w przyrodzie związku chemicznego, który powoduje wzrost wewnątrzkomórkowego NAD+. Ubytek tej substancji (NAD+) postępujący z wiekiem jest zdaniem naukowców odpowiedzialny za starzenie się naszego organizmu i jest to proces odwracalny (poprzez suplementację). Do takich wniosków prowadzą badania nad "genami odpowiedzialnymi za starzenie się", białkami sirtuinowymi i epigenetyczną kontrolą ekspresji genów opisane w rozdziale o Niagenie. Zapoczątkowane one zostały w Massachusetts Institute of Technology oraz w Harvard Medical School i kontynuowane są obecnie w ośrodkach naukowych na całym świecie.
* żadna lub niewielka literatura naukowa potwierdzająca czy też sugerująca dane działanie

** istnieją pewne niewielkie dowody naukowe potwierdzające działanie zioła lub supplementu

*** istnieje liczna naukowa literatura medyczna sugerująca lub potwierdzająca dane działanie