Wartość P Paula Stametsa jako wskaźnik młodości genetycznej i żywotności grzybni.

Amerykański mykolog Paul Stamets zaproponował w latach 80-tych dwudziestego wieku system wartości P w celu określenia wieku poszczególnych i kolejnych hodowli grzybni w naczyniach laboratoryjnych (szalkach Petriego).
Według tego systemu pierwsza hodowla grzybni uzyskana z dziko rosnącego grzyba i przemieszczona na naczynie laboratoryjne określana jest jako P-1. Po około tygodniu część tej rozrastającej się grzybni przemieszczana jest na następne naczynie i wtedy jest określana wartością P-2. W podobny sposób przy kolejnych przemieszczeniach rozmnażającej się grzybni dodawane są kolejne cyfry do wartości P takich następnych hodowli. Są to praktycznie cyfrowe wartości kolejnych generacji grzybni. Im większa jest wartość tej cyfry, tym bardziej dana hodowla jest odległym pokoleniem od tej dziko rosnącej.
Wolno rosnącą - poza kultywacją - grzybnię (P-0) uważa się za najmłodszy i najlepszy materiał genetyczny, który ma potencjalnie największe właściwości lecznicze.
Grzyby medyczne są sprzedawane jako produkty dietetyczne. Dlatego różnią się one bardzo od siebie jakością w zależności od producenta.
Paul Stamets i jego rodzina są właścicielami Fungi Perfecti - bardzo solidnego i cenionego sprzedawcy suplementów pochodzących z grzybów leczniczych. Wszystkie produkty Fungi Perfecti posiadają wartość P poniżej P-12. Uważa się, że bardzo dużo innych firm oferuje grzyby, których wartość P wynosi nawet 100 lub więcej.

Gdy byliśmy młodzi, wszelkie dolegliwości zdrowotne pojawiały się rzadziej i znikały szybciej. To samo dotyczy każdego żywego organizmu. Grzyby medyczne i ich grzybnia rosnące dziko poza hodowlami są uważane za źródło największej ilości najbardziej wartościowych składników. Gdy widzimy w lesie młode owocniki, to wyglądają one prawie zawsze zdrowo, ponieważ posiadają one substancje skutecznie chroniące je przed szkodliwym wpływem otoczenia. Stare grzyby natomiast nie wyglądają tak dobrze i są ofiarami owadów, różnych mikrobów lub zanieczyszczenia środowiska.
Z tego powodu produkty Fungi Perfecti Paula Stametsa uważane są za jedne z najlepszych w świecie, ponieważ ich niska wartość P decyduje, że są źródłem substancji wyprodukowanych przez młody, energiczny i żywotny materiał genetyczny, jak najbardziej zbliżony do dzikiej formy grzyba medycznego.