Zyflamend - badania naukowe

Do tej pory najwięcej badań naukowych preparatu roślinnego Zyflamend przeprowadzono w Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York, NY.
Lekarz oddziału urologii tego ośrodka medycznego (A.Katz,MD) zauważył, że pacjent przyjmujący Zyflamend z powodu problemów stawowych zaczął odczuwać również mniejsze dolegliwości ze strony prostaty i dróg moczowych. Obniżył się także jego poziom PSA (Prostate Specific Antigen - antygen specyficzny dla prostaty) we krwi (używany jest jako marker nowotworowy raka prostaty).
Obserwacja ta była początkiem wieloletniego już zainteresowania lekarzy z Columbia University preparatem Zyflamend, które zaowocowało badaniami naukowymi i licznymi publikacjami w czasopismach medycznych.

W stosunku do Zyflamendu zastosowano protokół pierwszej fazy badań klinicznych będących wymaganiem FDA (Food and Drug Administration) do zatwierdzenia substancji jako środka mogącego leczyć określone choroby lub im zapobiegać. Przedsięwzięciem objęto grupę mężczyzn w wieku od 40-u do 75-u lat, u których stwierdzono w czasie biopsji prostaty przedrakowy stan raka prostaty określany jako PIN (Prostatic Intraepithelial Neoplasia) lub po polsku jako rak śródbłonkowy prostaty (in situ - rak w miejscu, nie przekraczający jeszcze granic śródbłonka).
U około 30-u % mężczyzn z PIN w kolejnej biopsji prostaty stwierdza się raka prostaty.
Wyniki badań Columbia University opublikowane wiosną 2009 roku świadczą o tym, że stosowanie Zyflamendu u mężczyzn ze stanem przedrakowym prostaty (PIN) pozwala na większy komfort psychiczny w oczekiwaniu na wyniki kolejnej biopsji.
Spośród 15-u badanych przyjmujących Zyflamend, u których wykonywano biopsję co 6 miesięcy, po 18-u miesiącach zaobserwowano raka prostaty tylko u dwóch osób (2/15 = 13.3%). Aż u dziewięciu osób zaobserwowano zdrowe tkanki w biopsji, czyli wycofanie się zmian przedrakowych (9/15 = 60%). U czterech osób widoczne były utrzymujące się w dalszym ciągu zmiany przedrakowe (4/15 = 26.7%).
W obliczu tych wyników i biorąc pod uwagę dużą kontrowersyjność samej biopsji (znane są liczne przypadki zgonów w wyniku biopsji prostaty lub bardzo poważne powikłania zagrażające życiu) Zyflamend wydaje się dodatkową opcją do rozważenia w przypadkach, kiedy stwierdza się podwyższony poziom PSA i planuje dalsze postępowanie.
Oprócz biopsji u grupy mężczyzn objętych opisywanym badaniem wykonywano także standartowe laboratoryjne badania krwi oraz oceniano PSA co 3 miesiące przez okres 18-u miesięcy. Natomiast tkanki pobierane do badania w czasie biopsji były barwione na obecność cycloxygenazy-2, NF-kappaB (Nuclear Factor kappaB), interleukiny-6 i tromboksanów.
Zaobserwowano istotne obniżenie wartości CRP (C Reactive Protein) we krwi oraz obniżenie wartości NF-kappaB w tkankach pobranych podczas biopsji po 18-u miesiącach. U 48% badanych nastąpił spadek wartości PSA o 25-50% podczas całego okresu badań (18 miesięcy).
Nie zaobserwowano istotnych zmian w innych podstawowych badaniach krwi i poziomie testosteronu. Nie zanotowano żadnych istotnych zmian w ekg oraz innych objawów niekorzystnego wpływu Zyflamendu na funkcję serca i układu krążenia. Jakiekolwiek objawy uboczne u badanych mężczyzn były łagodne i pochodziły z przewodu pokarmowego.
Bardzo istotnym wnioskiem z opisywanego badania jest ustalenie, że Zyflamend nie okazał się preparatem toksycznym i jego 18-o miesięczne stosowanie nie związane było z niebezpiecznymi działaniami ubocznymi.

Inne badania Columbia University zostały opublikowane w 2005 roku
i wykazały hamujący wpływ Zyflamendu na wzrost laboratoryjnej linii komórek nowotworowych raka prostaty i jego działanie indukujące ich apoptozę (programowaną śmierć, która usuwa zużyte lub uszkodzone komórki w organiźmie wielokomórkowym).
Wyniki wspomnianych badań sugerują, że mechanizm tego działania jest niezależny od hamującego wpływu Zyflamendu na COX-1 i COX-2 (cykloksygenazy). Związany jest natomiast ze zwiększoną ekspresją p21
i zmniejszoną ekspresją receptorów androgenowych, pStat3
i pPKC(alpha/beta).

Innym ośrodkiem medycznym, w którym Zyflamend wzbudził zainteresowanie i stał się obiektem badań naukowych, jest University of Texas M. D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas.
W 2007 roku ośrodek ten opublikował w czasopiśmie "Nutrition and Cancer" rezultaty swoich badań sugerujące, że Zyflamend działa hamująco na osteoklastogenezę (powstawanie komórek kościogubnych - osteoklastów), hamuje namnażanie i inwazyjność komórek nowotworowych, ich zdolność do przerzutów, promuje apoptozę, hamuje angiogenezę, nasila cytotoksyczność wywołaną przez TNF (tumor necrotic factor) lub chemioterapeutyk. Dzieje się tak najprawdopodobniej poprzez hamujący wpływ Zyflamendu na NF-kappaB i regulowane przez NF-kappaB produkty genowe.