Agaricus blazei

zastosowania (krótkie opisy w Przewodniku)


ROLA W LECZENIU NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH
Grzyby medyczne od dawna zwracają uwagę naukowców na całym świecie ze względu na pomocną rolę w leczeniu raka.
Agaricus blazei wymieniany jest jako czołowe źródło naturalnych substancji, które mogą ograniczać inwazyjność tkankową (naciekanie) oraz przerzutowość nowotworów złośliwych [15], czyli adresować podstawowe właściwości nowotworu decydujące o stopniu jego złośliwości oraz długości i jakości życia chorego [6,14].
Uważa się, że za działanie przeciwnowotworowe preparatów otrzymanych z Agaricus blazei odpowiedzialne są zawarte w nim polisacharydy oraz substancje antyangiogenne (hamujące nowotworzenie naczyń krwionośnych tworzonych przez raka i potrzebnych do jego wzrostu).
Działanie polisacharydów opiera się na korzystnym wpływie na układ odpornościowy.
Natomiast działanie antyangiogenne stwierdzono podczas badania z wyodrębnionym z niego ergosterolem [7].
Używając różne preparaty pochodzące z Agaricus blazei stwierdzono działanie przeciwnowotworowe lub łagodzące skutki uboczne leczenia konwencjonalnego i poprawiające efekty tego leczenia w badaniach przeprowadzonych na ludziach, zwięrzętach lub na liniach komórkowych raka in vitro w przypadku: raka wątroby [5,10,20,23,24], mięsaka [8], szpiczaka mnogiego [11], czerniaka [23], ginekologicznych nowotworów złośliwych [6].
Najczęstszy rak wątroby - rak wątrobowokomórkowy (ang. hepatocellular carcinoma) jest jednym z najbardziej złośliwych nowotworów i wiodocą przyczyną śmierci z powodu raka.
Preparaty otrzymane z Agaricus blazei są zalecane i szeroko stosowane w Japonii i innych krajach azjatyckich jako wspomagające leczenie konwencjonalne w tej chorobie.
Badania naukowe pokazują ochronne działanie tego grzyba na DNA zdrowych komórek wątrobowych podczas narażenia na substancję karcynogenną [24]. Stwierdzono, że jednoczesne stosowanie Agaricus blazei z Doxorubicyną może uwrażliwiać komórki raka wątroby na leczenie tym chemioterapeutykiem i polepszać skuteczność leczenia konwencjonalnego [5].
Substancja uzyskana z tego grzyba miała hamujący wpływ na wzrost różnych linii komórkowych raka wątroby - działanie antyproliferacyjne [10,20] oraz obserwowano wpływ wyciągu z Agaricus blazei na komórki hepatoma mogący zmniejszać inwazyjność tego raka [20].
W badaniu na zwierzętach wykazano zależne od dawki omawianego grzyba spowolnienie wzrostu raka wątroby [23]. W tym samym badaniu zaobserwowano również zmniejsznie ilości przerzutów do płuc u myszy z czerniakiem, która otrzymywała ekstrakt z Agaricus blazei.
Naukowcy koreańscy badali grupę chorych na złośliwe nowotwory ginekologiczne poddanych chemioterapii i otrzymujących jednocześnie wyciąg z Agaricus blazei [6].
Stwierdzono korzystny wpływ na układ odpornościowy oraz złagodzenie skutków ubocznych chemioterapii (utrata apetytu, łysienie, niekorzystny stan emocjonalny, osłabienie ogólne) u kobiet, które przyjmowały ekstrakt z grzyba razem z leczeniem konwencjonalnym w porównaniu do chorych przyjmujących tylko chemioterapię.
W klinicznym badaniu japońskim grupy chorych w remisji po leczeniu konwencjonalnym nowotworu złośliwego [14], którym podawano przez 6 miesięcy preparat z Agaricus blazei, zaobserwowano korzystny wpływ tego środka na stan ich stan emocjonalny oraz fizyczny.[1] Obesity (Silver Spring). 2013 Mar;21(3):553-61. doi: 10.1002/oby.20276.
Dietary supplementation with Agaricus blazei murill extract prevents diet-induced obesity and insulin resistance in rats.
Vincent M1, Philippe E, Everard A, Kassis N, Rouch C, Denom J, Takeda Y, Uchiyama S, Delzenne NM, Cani PD, Migrenne S, Magnan C.
1University Paris-Diderot, Sorbonne Paris Cité, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France

[2] J Agric Food Chem. 2010 Apr 14;58(7):4113-9. doi: 10.1021/jf9036672.
Semipurified fractions from the submerged-culture broth of Agaricus blazei Murill reduce blood glucose levels in streptozotocin-induced diabetic rats.
Oh TW1, Kim YA, Jang WJ, Byeon JI, Ryu CH, Kim JO, Ha YL.
1Division of Applied Life Sciences (BK21 program), Graduate School and Institute of Agriculture & Life Science, Gyeongsang National University, Jinju, Republic of Korea.

[3] J Altern Complement Med. 2007 Jan-Feb;13(1):97-102.
The mushroom Agaricus Blazei Murill in combination with metformin and gliclazide improves insulin resistance in type 2 diabetes: a randomized, double-blinded, and placebo-controlled clinical trial.
Hsu CH1, Liao YL, Lin SC, Hwang KC, Chou P.
1Department of Chinese Medicine, Taipei Hospital, Taiwan.

[4] Evid Based Complement Alternat Med. 2008 Jun;5(2):205-19. doi: 10.1093/ecam/nem016.
Immunomodulating Activity of Agaricus brasiliensis KA21 in Mice and in Human Volunteers.
Liu Y1, Fukuwatari Y, Okumura K, Takeda K, Ishibashi K, Furukawa M, Ohno N, Mori K, Gao M, Motoi M.
1Mibyou Medical Research Center, Institute of Preventive Medicine, Tokyo, Japan Department of Immunology, School of Medicine, Juntendo University School of Medicine, Tokyo, Japan Laboratory for Immunopharmacology of Microbial Products, School of Pharmacy, Tokyo University of Pharmacy and Life Science, Tokyo, Japan Department of Acupuncture and Moxibustion, Suzuka University of Medical Science and Mie, Japan, and Toei Pharmaceutical Co., Ltd., Tokyo, Japan.

[5] Int J Oncol. 2011 Feb;38(2):401-8. doi: 10.3892/ijo.2010.852. Epub 2010 Dec 3.
Agaricus blazei Murill enhances doxorubicin-induced apoptosis in human hepatocellular carcinoma cells by NFκB-mediated increase of intracellular doxorubicin accumulation.
Lee JS1, Hong EK.
1Department of Bioengineering and Technology, Kangwon National University, Chuncheon 200-701, Republic of Korea.

[6] Int J Gynecol Cancer. 2004 Jul-Aug;14(4):589-94.
Natural killer cell activity and quality of life were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy.
Ahn WS1, Kim DJ, Chae GT, Lee JM, Bae SM, Sin JI, Kim YW, Namkoong SE, Lee IP.
1Department of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, South Korea.

[7] Cancer Sci. 2004 Sep;95(9):758-64.
Isolation of an anti-angiogenic substance from Agaricus blazei Murill: its antitumor and antimetastatic actions.
Kimura Y1, Kido T, Takaku T, Sumiyoshi M, Baba K.
1Second Department of Medical Biochemistry, School of Medicine, Shigenobu Station, Ehime University, Shigenobu-cho, Onsen-gun, Ehime 791-0295, Japan.

[8] Exp Anim. 2003 Oct;52(5):371-5.
Oral administration of Agaricus blazei (H1 strain) inhibited tumor growth in a sarcoma 180 inoculation model.
Lee YL1, Kim HJ, Lee MS, Kim JM, Han JS, Hong EK, Kwon MS, Lee MJ.
1Department of Physiology, College of Medicine, Hallym University, Chunchun, Korea.

[9] Braz J Med Biol Res. 2007 Nov;40(11):1545-55.
Primary mechanism of apoptosis induction in a leukemia cell line by fraction FA-2-b-ss prepared from the mushroom Agaricus blazei Murill.
Gao L1, Sun Y, Chen C, Xi Y, Wang J, Wang Z.
1School of Life Sciences, Lanzhou University, Lanzhou, PR China.

[10] J Agric Food Chem. 2011 May 11;59(9):5109-16. doi: 10.1021/jf104700j. Epub 2011 Mar 28.
Blazeispirol A from Agaricus blazei fermentation product induces cell death in human hepatoma Hep 3B cells through caspase-dependent and caspase-independent pathways.
Su ZY1, Tung YC, Hwang LS, Sheen LY.
1Graduate Institute of Food Science and Technology, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, Republic of China.

[11] Biomed Res Int. 2015;2015:718539. doi: 10.1155/2015/718539. Epub 2015 Jan 18.
Immunomodulatory effects of the Agaricus blazei Murrill-based mushroom extract AndoSan in patients with multiple myeloma undergoing high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a randomized, double blinded clinical study.
Tangen JM1, Tierens A2, Caers J3, Binsfeld M3, Olstad OK4, Trøseid AM4, Wang J5, Tjønnfjord GE1, Hetland G6.
1Deparment of Haematology, Oslo University Hospital, 0424 Oslo, Norway ; Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, 0372 Oslo, Norway.
2Department of Pathology, Oslo University Hospital, 0424 Oslo, Norway ; Laboratory Medicine Program, Toronto General Hospital, University Health Network, Toronto, ON, Canada M5G 2C4.
3Laboratory of Hematology, GIGA-Research, University of Liege, 4000 Sart Tilman, Belgium.
4Department Medical Biochemistry, Oslo University Hospital, 0424 Oslo, Norway.
5Department of Pathology, Oslo University Hospital, 0424 Oslo, Norway.
6Institute of Clinical Medicine, University of Oslo, 0372 Oslo, Norway ; Department of Immunology and Transfusion Medicine, Oslo University Hospital, 0424 Oslo, Norway.

[12] Microbiol Res. 2012 Apr 20;167(4):231-7. doi: 10.1016/j.micres.2011.09.003. Epub 2011 Oct 19.
Estrogen-like activity and dual roles in cell signaling of an Agaricus blazei Murrill mycelia-dikaryon extract.
Dong S1, Furutani Y, Suto Y, Furutani M, Zhu Y, Yoneyama M, Kato T, Itabe H, Nishikawa T, Tomimatsu H, Tanaka T, Kasanuki H, Masaki T, Kiyama R, Matsuoka R.
1International Research and Educational Institute for Integrated Medical Sciences (IREIIMS), Tokyo Women's Medical University, Tokyo, Japan.

[13] Eur J Nutr. 2012 Dec;51(8):927-37. doi: 10.1007/s00394-011-0270-8. Epub 2011 Nov 16.
Pro-inflammatory effects of the mushroom Agaricus blazei and its consequences on atherosclerosis development.
Gonçalves JL1, Roma EH, Gomes-Santos AC, Aguilar EC, Cisalpino D, Fernandes LR, Vieira AT, Oliveira DR, Cardoso VN, Teixeira MM, Alvarez-Leite JI.
1Department of Biochemistry and Immunology, Institute of Biological Sciences, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais 31270-901, Brazil.

[14] Complement Ther Med. 2013 Oct;21(5):460-7. doi: 10.1016/j.ctim.2013.07.001. Epub 2013 Aug 12.
Quality of life improvements among cancer patients in remission following the consumption of Agaricus blazei Murill mushroom extract.
Ohno S1, Sumiyoshi Y, Hashine K, Shirato A, Kyo S, Inoue M.
1Consolidated Research Institute for Advanced Science and Medical Care, Waseda University, Japan; Department of Obstetrics and Gynecology, Graduate School of Medical Science, Kanazawa University, Japan; Department of Clinical Research Medicine, Teikyo University School of Medicine, Japan. Electronic address: satoshi.ohno55@gmail.com.

[15] Semin Cancer Biol. 2015 Apr 9. pii: S1044-579X(15)00023-1. doi: 10.1016/j.semcancer.2015.03.008. [Epub ahead of print]
Tissue invasion and metastasis: Molecular, biological and clinical perspectives.
Jiang WG1, Sanders AJ2, Katoh M3, Ungefroren H4, Gieseler F4, Prince M5, Thompson SK6, Zollo M7, Spano D8, Dhawan P9, Sliva D10, Subbarayan PR11, Sarkar M11, Honoki K12, Fujii H12, Georgakilas AG13, Amedei A14, Niccolai E14, Amin A15, Ashraf SS15, Ye L2, Helferich WG16, Yang X16, Boosani CS17, Guha G18, Ciriolo MR19, Aquilano K19, Chen S20, Azmi AS21, Keith WN22, Bilsland A22, Bhakta D18, Halicka D23, Nowsheen S24, Pantano F25, Santini D25.
1Cardiff University, Cardiff, United Kingdom. Electronic address: jiangw@cf.ac.uk. 2Cardiff University, Cardiff, United Kingdom. 3National Cancer Center, Tokyo, Japan. 4University Hospital Schleswig-Holstein, Lübeck, Germany. 5University of Michigan, Ann Arbor, MI, USA. 6Royal Adelaide Hospital, Adelaide, Australia. 7Department of Molecular Medicine and Medical Biotechnology (DMMBM), University of Naples Federico II, Naples, Italy; CEINGE Biotecnologie Avanzate, Naples, Italy. 8CEINGE Biotecnologie Avanzate, Naples, Italy. 9University of Nebraska Medical Center, Omaha, USA. 10Purdue Research Park, Indianapolis, IN, USA. 11University of Miami, Miami, FL, USA. 12Nara Medical University, Kashihara, Japan. 13Physics Department, School of Applied Mathematical and Physical Sciences, National Technical University of Athens (NTUA), Athens, Greece. 14University of Florence, Florence, Italy. 15United Arab Emirates University, Al Ain, United Arab Emirates and Faculty of Science, Cairo University, Egypt. 16University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL, USA. 17Creighton University, Omaha, NE, USA. 18SASTRA University, Thanjavur, India. 19University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy. 20Ovarian and Prostate Cancer Research Trust Laboratory, Surrey, United Kingdom. 21Wayne State University, Detroit, MI, USA. 22University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom. 23New York Medical College, Valhalla, NY, USA. 24Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, MN, USA. 25University Campus Bio-Medico, Rome, Italy.

[16] J Altern Complement Med. 2008 Apr;14(3):299-301. doi: 10.1089/acm.2006.6344.
The mushroom Agaricus blazei Murill extract normalizes liver function in patients with chronic hepatitis B.
Hsu CH1, Hwang KC, Chiang YH, Chou P.
1Department of Chinese Medicine, Department of Health, Taipei Hospital, Hsin Chuang City, Taiepei County 242, Taiwan.

[17] In Vivo. 2013 Nov-Dec;27(6):779-86.
Extract of medicinal mushroom Agaricus blazei Murill enhances the non-specific and adaptive immune activities in BALB/c mice.
Ni WY1, Wu MF, Liao NC, Yeh MY, Lu HF, Hsueh SC, Liu JY, Huang YP, Chang CH, Chung JG.
1Department of Biological Science and Technology, China Medical University, No 91, Hsueh-Shih Road, Taichung 404, Taiwan, R.O.C. jgchung@mail.cmu.edu.tw; Dr. Chuan-Hsun Chang, Department of Nutrition Therapy, Cheng-Hsin General Hospital, No. 45 Cheng Hsin Street, Taipei 112, Taiwan, R.O.C. E-mail: hsunfang@gmail.com.

[18] Jpn J Clin Oncol. 2006 Dec;36(12):808-10. Epub 2006 Nov 14.
An alternative medicine, Agaricus blazei, may have induced severe hepatic dysfunction in cancer patients.
Mukai H1, Watanabe T, Ando M, Katsumata N.
1Division of Oncology/Hematology, National Cancer Center Hospital East, Kashiwa, Chiba, Japan. hrmukai@east.ncc.go.jp

[19] Int Immunopharmacol. 2004 Mar;4(3):403-9.
Coimmunization of Agaricus blazei Murill extract with hepatitis B virus core protein through DNA vaccine enhances cellular and humoral immune responses. 1The Key Laboratory of Cell Biology and Tumor Cell Engineering, School of Life Sciences, Xiamen University, Xiamen, PR China.

[20] J Tradit Complement Med. 2012 Apr;2(2):145-53.
Ethanolic Extract of Agaricus blazei Fermentation Product Inhibits the Growth and Invasion of Human Hepatoma HA22T/VGH and SK-Hep-1 Cells.
Tung YC1, Su ZY1, Kuo ML2, Sheen LY1.
1Graduate Institute of Food Science and Technology, National Taiwan University, Taiwan, R.O.C.
2Institute of Toxicology, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, R.O.C.

[21] J Agric Food Chem. 2013 Jan 9;61(1):128-36. doi: 10.1021/jf304546a. Epub 2012 Dec 20.
Brefeldin A is an estrogenic, Erk1/2-activating component in the extract of Agaricus blazei mycelia.
Dong S1, Furutani Y, Kimura S, Zhu Y, Kawabata K, Furutani M, Nishikawa T, Tanaka T, Masaki T, Matsuoka R, Kiyama R.
1Biomedical Research Institute, Research and Innovation Promotion Headquarters, National Institute of Advanced Science and Technology (AIST), Tsukuba, Ibaraki, Japan.

[22] Tumour Biol. 2014 Sep;35(9):8963-8. doi: 10.1007/s13277-014-2137-0. Epub 2014 Jun 6.
A polysaccharide from the fruiting bodies of Agaricus blazei Murill induces caspase-dependent apoptosis in human leukemia HL-60 cells.
Li X1, Zhao X, Wang H, Han J, Liu L.
1The Center of Tumor Research and Therapy, Shandong Provincial Hospital to Shandong University, Jinan, 250021, Shandong Province, China.

[23] In Vivo. 2011 May-Jun;25(3):399-404.
Possible reduction of hepatoma formation by Smmu 7721 cells in SCID mice and metastasis formation by B16F10 melanoma cells in C57BL/6 mice by Agaricus blazei murill extract.
Wu MF1, Lu HF, Hsu YM, Tang MC, Chen HC, Lee CS, Yang YY, Yeh MY, Chung HK, Huang YP, Wu CC, Chung JG.
1Animal Medicine Center, College of Medicine, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, ROC.

[24] Arch Toxicol. 2009 Jan;83(1):81-6. doi: 10.1007/s00204-008-0319-5. Epub 2008 Jun 5.
Beta-glucan extracted from the medicinal mushroom Agaricus blazei prevents the genotoxic effects of benzo[a]pyrene in the human hepatoma cell line HepG2.
Angeli JP1, Ribeiro LR, Bellini MF, Mantovani MS.
1Laboratório de Genética Toxicológica, Departamento de Biologia Geral, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná 86951-990, Brazil.