Demencja i choroba Alzheimera - zioła i suplementy (przewodnik)Poniższe suplementy są przydatne dla ludzi, które chcą zapobiec demencji i chorobie Alzheimera lub pragną spowolnić przebieg tych chorób u siebie oraz bliskich osób.

Wśród wielu ziół i suplementów jedynym znanym nam źródłem substancji, które pobudzają wydzielanie nerwowego czynnika wzrostu (co ma korzystne znaczenie w demencji i chorobie Alzheimera) jest grzyb medyczny soplówka jeżowata  (ang. Lion's mane).

Podobne (przyczynowe, neuroprotektywne) działanie hamujące rozwój chorób degeneracyjnych układu nerwowego pokazują wyniki badań z użyciem siary krowiej (ang. Colostrum).  

Niedawno odkryty i badany w czołowym uniwersytecie (MIT) treonian magnezu jest jedynym rodzajem magnezu przenikającego swobodnie barierę krew/mózg i wchłaniającego się dobrze z przewodu pokarmowego. Właściwe ilości magnezu w ośrodkowym układzie nerwowym są bardzo istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania. Dotychczasowe badania na zwierzętach pokazują korzystny wpływ treonianu magnezu na pamięć i zdolności poznawcze (kognitywne).

Dobre naturalne źródło witamin z grupy B (jakim jest na przykład Vitamin B Complex CODE RAW - produkt firmy Garden of Life) wpływa korzystnie na pracę ośrodkowego układu nerwowego.

Najbardziej korzystne jest jednoczasowe branie wszystkich powyższych ziół i suplementów. MagMind
90 kapsułek wegetariańskich
Producent: Jarrow Formulas
Los Angeles, CA

Best Brain Magnesium (Magtein™)
90 kapsułek wegetariańskich
Producent: Doctor's Best, Inc
San Clemente, CA
LION'S MANE (HOST DEFENSE)
60 wegetarianskich kapsułek
Producent: Fungi Perfecti, Olympia, WA


Super Srength Colostrum 40% IgG
Od krów hodowanych w USA
120 kapsułek
Producent: Vitamin Shoppe, Secaucus, NJ


Vitamin Code® RAW B-Complex™
120 kapsułek
Garden of Life LLC
West Palm Beach, FL